İaede Alınan KDV

Üyelik
25 Tem 2005
Mesajlar
7
İAEDE ALINAN KDV 'Yİ 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLARDA TAKİP EDEBİLİRMİYİM


Not: Bu yazının başlığı admin tarafindan forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir.Lütfen Forum Kuralları'nı okuyunuz.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Akdoğan,

192 Diğer KDV hesabı, tanımından da anlaşılacağı üzere "teşvikli yatırım mallarının ithali sırasında gümrük idarelerince tarh ve tahakkuk ettirilen ancak ödenmeyip teminat karşılığı fiilen indirilebilecekleri tarihe kadar ertelenen (ereteleme 1 yılı aşmıyorsa 192 hesap, aşıyorsa 292 hesap kullanılıyordu) KDV'lerin izlendiği bir hesaptı.(bu uygulama 1.1.1994 de kalktı).

Bunun dışında da İhraç kayıtlı teslimler için 192 hesabın kullanıldığı görülmektedir.

Bindiği gibi;
1- İhracat istisnasında, Dış Ticarette rekabet gücü için ihraç edilen mal veya hizmet nedeniyle yüklenilen KDV’lerin arındırılması amaçlanmıştır.Bu arındırma, yüklenildikleri tarihte 191 hesaba alınan ve ihracatın gerçekleştiği dönemde diğer işlemler nedeniyle henüz indirilememiş (arındırılamamış) KDV’lerinin 191 (İndirilecek KDV)/190 Sonraki Döneme (Devreden KDV) hesabından çıkartılıp iade alınmak üzere 136 hesaba aktarılması ile buradan da gerekli prosedür tamamlanarak nakden tahsili yada diğer borçlara mahsubu yoluyla geri alınması suretiyle yapılmaktadır.
2- İhraç kayıtlı satışlarda istisna ise, İhracatçının önce KDV’ ni imalatçıya (satıcıya) ödeyip sonrada iade talep etmesi yerine hem işlemleri azaltmak hem bazı suistimalleri önlemek hem de ihracatçıyı finansman olarak rahatlatmak gayesiyle getirilmiştir.Bu istisnada ise ihracatçı KDV’ni satıcıya ödememekte ancak satıcı hesaplayıp dönem beyannamesiyle beyan etmektedir.Satıcı tahsil etmediği bu KDV’ni ihracatın usulüne uygun gerçekleştirilmesi halinde Vergi İdaresinden aksi halde alıcıdan tahsil edecektir.İhracat gerçekleştiğinde bu tahsilatı, varsa ihraç kayıtlı dönemde diğer işlemleri nedeniyle ödemesi bu ödemeden tecil ettireceği kısmı terkin ettirip ödememek suretiyle, tecil edilebilir tutar yoksa veya artan kalıyorsa kalanı iade alarak ya da indirimlerine ilave ederek (indirimlere ilave için ihracatın gerçekleştiği dönemde dilekçe ile bu talep bildirilecektir) yapacaktır.
Görüldüğü gibi İhracatta ve İhraç kayıtlı teslimlerde alınacak iade bir alacak niteliğindedir. Dolayısı ile 192 hesapla esasen bir ilgisi yoktur ancak beyanname dönemi geçmeden işlemden vazgeçme gibi nedenlerle olsa gerek bu hesabın 136 hesaptan önce kullanıldığı görülmektedir.

Bu konuyla ilgili meslektaşımız Sayın Kurdoğlu’nun güzel bir çalışmasına aşağıdaki kısayoldan ulaşabilirsiniz.

http://www.mustafagulsen.com/mevzuat/dosyalar/ihrac.htm

Birde 392 Diğer KDV hesabı vardır.İhraç kayıtlı teslimler nedeniyle tecil edilen KDV’nin 360 hesap yerine (Ödeme yapılması düşünülmediğinden) izlendiği hesaptır.Burada izlenen tecilli KDV terkin edildiğinde 136 hesapla karşılıklı olarak kapatılacaktır.

Sonuç olarak İade alınacak KDV için kullanılacak hesap 136 hesaptır. Beyanname verilmesine kadar 192 hesap kullanılabilir.Ancak bence şart değildir.

A-İHRACATTA:
1-İhracatın yapıldığı dönemde iade alınacak tutar;

136………..xxx
………….191…………..xxx

2-İade alındığında ya da mahsuben iade alındığında;

100/102/360../361.. …………..xxx
……………………..136.. ……………….xxx

Şeklinde.

B-İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE İSE:
Satış Gerçekleştiğinde;
100/102/120.. ……………xxxx
136.. ……………………..x
…………………….600 .. …………….xxx (*)
…………………….391 .. …………….x

(*) 610 hesabı kullananlarda vardır.

1-Sadece Tecil varsa;

KDV beyannamesi verildiğinde (Tecil gerçekleştiğinde);
391 .. …………..x
……………392 .. ……………….x

İhracat Gerçekleşmezse – Tecilin İptali ve Tecil Edilen KDV’nin Ödenmesi Ve Alıcıdan tahsili;
392 .. ………….x
…………..391……………..x

391 .. ……………x
………….360 .. ………………x

360 .. ……………...x
136 .. (Gec.Zammı)..x
…………….100/102/103…………xx

100/102/103.. ………xx
……………136.. ………………..xx

İhtacat Gerçekleşip Terkin Yapıldığında;

392.. …………..x
………………136 .. ……………x

Şeklinde.

2- Sadece İade Varsa;

KDV beyannamesi verildiğinde;
391 .. …………..x
190.. …………...x
…………191.. ……………xx

İhtacat Gerçekleşip İade doğduğunda;

Son duruma göre (beyannamede 15 numaralı dipnot iptal edilerek 83 nolu satıra aktarma yapılmaması 95 S.N.Tebliğle düzenlendiğinden) Beyannamede herhangi bir işlem yapılmayacak ancak;
136 (Vergi Dairesi)…..x
………….136 (Alıcı)…………x

İade Nakden veya Mahsuben ya da indirimlere ilave suretiyle Tahsil edildiğinde ise;
100/102... ……..x
………….136 (Vergi Dairesi)….x

Veya,
360 ../ 361../ 320.. …….x
……………..136 (Vergi Dairesi).. ……….x

Ya da,
191 .. …………..x
……….136 (Vergi Dairesi) ……………….x

Şeklinde Kayıt yapmak yeterlidir Kanaatindeyim.
 
Üst