İcra Ödemeleri Hk.

Üyelik
18 May 2006
Mesajlar
189
Konum
Ankara
Arkadaşlar,

İşletmenin önceden devir aldığı firmanın personelinin alacakları mevcut işletmenin ödemesi yönünde çıkan mahkeme kararı neticesinde icraya firma tarafından ödeme yapılmıştır. Bu durumda kendi personeli olmayan daha önce devir aldığı firmadan kaynaklanan borçlar nedeni ile icraya yapılan ödemelerin kaydını ne şekilde yapılması gerekmektedir. Bu yapılan ödemeleri ve icra dairesine ödenen masrafları firma gider olarak kayıda alabilir mi?

Saygılarımla,
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,495
Konum
İstanbul
Ynt: İcra Ödemeleri Hk.

Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 15/6. maddesinde; bu kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizlerin, ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla da Kurumlar Vergisi Kanunu?na 3505 sayılı Kanunla eklenen 15/10. maddesi ile de Vergi Usul Kanununa göre ödenen gecikme faizlerinin, kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alınmasının kabul olunmayacağı hükme bağlanmıştır. Sosyal sigorta primlerinin geç ödenmesinden kaynaklanan gecikme zamları da Sosyal Sigortalar Kanunu?nun 80. maddesinde yer alan hüküm uyarınca Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edildiğinden, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamaz. Ayrıca hatırdan çıkarılmaması gereken husus, Gelir Vergisi Kanununun 41/5. maddesi uyarınca akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatların cezai mahiyette tazminat sayılmadığından indiriminin mümkün olduğudur.

Kanunen kabul edilmeyen giderleri kullanmalısın...
 
Üst