İhaleli Yemek Dağıtım Hizmetinde Kdv Tevkifatı

Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Mükellef Milli Eğitim Müdürlüğünden Yemek Pişirme ve Dağıtım ihalesi almış. Milli Eğitim Müdürlüğüne Kesilen Yemek Faturasında KDV tevkifatı yapılacak mı? Görüşlerinizi Paylaşırsanız memnun olurum.

89 Nolu KDV gen.Tebliğinde yazılı Personele verilen yemek hizmetlerinde kastedilen durum nedir?

89 SERİ NO'LU KDV GENEL TEBLİĞİ'NE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 21.10.2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 89 Seri No'lu KDV Genel Tebliğ ile, bir kısım hizmet işlemlerinde hesaplanan KDV tutarları üzerinden tevkifat yapılması uygulaması getirilmiştir. Söz konusu uygulama, 01 Kasım 2003 tarihinde başlamış bulunmaktadır.

Bahsi geçen tevkifat uygulamasının yeni olması, muhatabının ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşları olması ve yaşanan sorunlar nedeniyle, Defterdarlığımız birimleri ve mükelleflerimize aşağıda yer alan açıklamaların yapılması gereği doğmuştur.

Bilgi edinilmesini ve aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde uygulamada bulunulmasını rica ederim.

I- BİR KISIM HİZMET İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI:


1)Tevkifat Yapacak Olan Kurum ve Kuruluşlar:

- Genel ve katma bütçeli daireler
- İl özel idareleri, belediyeler, köyler,
- Yukarıda sayılanların teşkil ettikleri birlikler,
- Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz emekli yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Sermayelerinin % 51 ve daha fazlası kamuya ait işletmeler,
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar.

2)Tevkifata Tabi Hizmetler:

- İnşaat taahhüt işleri
- Temizlik işleri,
- Özel güvenlik işleri,
- Makine, teçhizat ve demirbaşlara ait bakım ve onarım hizmetleri,
- Personele verilen yemek hizmetleri,-
Danışmanlık ve denetim hizmetleri
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: İhaleli Yemek Dağıtım Hizmetinde Kdv Tevkifatı

Mükellefinizce Milli Eğitime kesilecek faturalar üzerinden tevkifat yapılmalı.
Oran 1/2 (Tebliğ no 95)
 
Üst