İhraç Kaydı ve Fiyat Farkı Ft. KDV Oranı?

Üyelik
4 Haz 2005
Mesajlar
55
Yurt dışına yapacağım ihracat için , üreticiden "ihracat kaydı" ile ürün aldım.Tarafıma kesilen faturada KDV yoktu.
Yurtdışındaki müşterimiz bazı ürünlerin bozuk olduğunu beyan ile bize ödeyeceği borcundan bir kısmını kesti.Bizde bunu üreticiye yansıtacağız.Ama ürün; (sebze-meyve) olduğundan ,bozuk ürünü iade alma durumumuz olmadı.
biz üreticiye iade faturası bu sebeple kesemiyoruz.Ama aradaki farkı bizimde üreticiden alabilmemiz açısından fatura keserken açıklama olarak "iskonto", "fiyat farkı" vb. şekilde yazmamız önerildi.
Bu durumda bize % 0 KDV ile gelen ürün için ,yukarıdaki açıklamaları yaparak fatura kestiğimizde %0 KDV uygulayabilecekmiyiz?
Teşekkür ederim.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,361
Konum
İSTANBUL
Ynt: İhraç Kaydı ve Fiyat Farkı Ft. KDV Oranı?

İhraç Kayıtlı Dövize Endeksli Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farklarının Vergilendirilmesi: Kanunun 11/1-c maddesi hükmü gereğince tecil-terkin uygulanmak suretiyle satın alınan mallara ait bedelinin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasındaki ortaya çıkan aleyhe kur farkları ihracatçı tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplanmak suretiyle ihracatçı tarafından beyan edilerek ödenecektir. Söz konusu hesaplanan Katma Değer Vergisi imalatçı tarafından genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır. Denilmektedir.
vade farkı ve kur farkları aynı mahiyette olduğuna göre sizde indirim talep edeceğinize göre oluşan tutar üzerinden Kdv hesaplayarak fatura kesmelisiniz diye düşünüyorum.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: İhraç Kaydı ve Fiyat Farkı Ft. KDV Oranı?

Bu bir reklamasyon gideridir. Buna ilişkin mukteza:..

SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.11.1086

KONU : İhraç kayıtlı satışlar sırasında, nakliye, banka,

navlun bedeli ve reklamasyon giderleri için

KDV tahsil edilip edilemeyeceği.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, firmanızın ihraç kaydıyla mal alıp bunları Avrupa ülkelerine ihraç ettiği, ihracat öncesinde yada sonrasında mal aldığınız firmalara yansıtmanız gereken nakliye, banka, navlun ve reklamasyon vb. gibi bedeller oluştuğu, bu bedelleri ihraç kaydıyla mal aldığınız firmalara fatura karşılığında yansıtmanız gerektiği, yansıtma yapacağınız firmalardan mal alışınız sırasında KDV ödemediğinizi belirterek, bu firmalara yukarıdaki sebeplerden dolayı keseceğiniz faturalarda KDV tahsil edip edemeyeceğiniz konusunda tereddütte düşüldüğü belirtilerek Defterdarlığımızdan görüş sorulmaktadır.

Benzer bir konuyla ilgili olarak Bakanlık Makamı?ndan alınan ??? tarih ve ??. sayılı yazıda;

? Reklamasyon giderleri ile satıcı aleyhine oluşan kur farklarının ihracatçılar tarafından ihraç malını satanlara yansıtılması karşılığında talep edilen tutarlar, bir teslimin veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmamaktadır. Bu tutarlar, ihracatçıya yapılan teslimin bedelinde değişiklik anlamına gelmekte ve matrahta ortaya çıkan bu değişikliğin katma Değer Vergisi Kanununun 35. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu düzeltme için ihracatçı tarafından ihraç malını satın aldığı mükellefe fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Bu uygulamada;

- İhraç konusu mal Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanmak suretiyle satın alınmışsa, satın alma sırasında katma değer vergisi tahsil edilmediğinden, reklamasyon kur farkı vb. unsurlar için ihracatçı tarafından düzenlenecek faturada katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

- İhraç konusu mal katma değer vergisi uygulanmak suretiyle satın alınmışsa yukarıda bahsedilen unsurlar için ihracatçı tarafından düzenlenecek faturada katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir. İhracatçı tarafından beyan edilecek olan bu verginin, ihraç malını ihracatçıya satan mükellef tarafından genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabileceği tabiidir.?denilmektedir.

Buna göre, ihraç konusu mal tecil-terkin uygulanmak suretiyle satın alınmış ise, satın alma sırasında katma değer vergisi ödenmediğinden, banka, reklamasyon vb. gibi KDV ödenmeyen giderler için firmanız tarafından düzenlenecek faturada katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. Ancak yansıtılan giderler için tarafınızdan KDV ödenmiş olması halinde bu giderlerin yansıtılması amacıyla düzenlenecek belgelerde de KDV hesaplanacak ve genel hükümlere göre beyan edilecektir. Öte yandan, ihraç konusu mal katma değer vergisi uygulanarak alınmışsa sözü edilen unsurlar için firmanız tarafından düzenlenecek faturada katma değer vergisi hesaplanması gerekecektir. İhracatçı tarafından beyan edilecek olan bu verginin, ihraç malını ihracatçıya satan mükellefler tarafından genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,361
Konum
İSTANBUL
Ynt: İhraç Kaydı ve Fiyat Farkı Ft. KDV Oranı?

yukarıdaki son parağrafta katma değer vergisi ödenmediğinden kdv hesaplanmayacaktır denmektedir. peki ihraç kaydı ile mal satan firmalar aleyhine oluşan kur farklarında ihracatçı oluşan kur farkı üzerinden neden dış yüzde yöntemi ile kdv li fatura düzenliyor.
Kaynak 14 Nolu Kdv sirküleri ve 95 nolu kdv genel tebliği
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: İhraç Kaydı ve Fiyat Farkı Ft. KDV Oranı?

İhraç kayıtlı teslimde KDV hesaplanıyor ancak daha sonra terkin edilmek üzere tecil ediliyor. İmalatçının kayıtlarında hesaplanan KDV var. Hesaplanan KDV de imalatçının ihracatçıya malı teslim ettiği tarihteki kur üzerinden hesaplanıyor. Örnek: Mal ihracatçıya teslim edlirken o günkü kur üzerinden değeri 200 YTL idi ve 36 YTL tecil terkine konu edilebilecek hesaplanan KDV tespit edildi. Mal ihraç edildiği tarihteki gümrük beyannamesi düzenlendi ve gümrük beyannamesinde aleyhe kurdan dolayı matrah 100 YTL ve KDV 18 YTL gözüküyor. İmalatçı mal ihraç edildiği an kafasına göre hesaplanan KDV yi indiremiyor. Gümrük beyannamesi tevsik edici belge. Gümrük beyannamesinde ise 18 YTL lik KDV gözüküyor. İmalatçı bu 18 YTL yi terkin ettirebilir. Ancak (36-18=) 18 YTL lik KDV imalatçının üzerinde kalır. Halbuki malı alan ihracatçı. KDV yi onun yüklenmesi gerekiyor. Bunu engellemek için malı alana KDV li fatura düzenlettiriliyorki KDV imalatçının üzerinde kalmasın..
 
Üst