zirve

İhraç kayıtlı fatura

Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
295
Konum
BURSA
yüklü bir ihraç kayıtlı bir adet fatura kestik bunun bir bölümü ihracatı gerçekleşti fakat tamamı daha gerçekleşmedi burda gerçekleşen kadar iade almak mümkün müdür.mümkünse nasıl olurü


teşekkürler
 
Üyelik
26 May 2010
Mesajlar
661
Konum
MERKEZ
Ynt: ihraç kayıtlı fatura

İhracatı gerçekleşen kısım kadarını iade alabilirsiniz.

Bana kalırsa ihracatın tamamı gerçekleştikten sonra iade istemek daha iyi olur.

Yinede sizin sorunuza kısa bir örnek vereyim.

İhraç kayıtlı satış 100.000
Hesaplanan KDV 18.000
İndirimler Toplamı 8.000
Tecil Edilecek KDV 10.000
İhracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek tecil edilemeyen kdv 8.000 Olsun.

İhracatı gerçekleşen kısım 80.000 Tl olsun.

İhracatı gerçekleşen kısma ait iade edilecek kdv şu şekilde hesaplanır.

80.000 / 100.000 * 8000 = 6400 Tl iade alabilirsiniz.
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
989
Ynt: ihraç kayıtlı fatura

4.1. Nakden veya Mahsuben İadenin Yapılacağı Tarih
Bakanlığımıza intikal eden tereddütlerin giderilmesi amacıyla, ihraç kaydıyla teslimlerle ilgili iade uygulaması konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
İhraç kaydıyla teslimler, teslimin yapıldığı dönem beyannamesinin 1 ve 10 numaralı tablolarına dahil edilecektir.
1 numaralı tabloda yapılan beyan ile bu teslimler üzerinden vergi hesaplanması sağlanmakta, 10 numaralı tabloya yapılan beyan ile ise;
-tecil edilebilir KDV (89 uncu satır),
-tecil edilecek KDV (38 inci satır),
-ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek tecil edilemeyen KDV (90 ıncı satır),
tutarları belirlenmektedir.
İhracatın gerçekleştiği dönemde tecil edilen vergi terkin edilmekte, tecil edilemeyen vergi için iade hakkı doğmaktadır.
İadenin yapılabilmesi için ihracatın gerçekleşmesi ve 84 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİnin (I/1.1.3.v) bölümünde sayılan belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesi yeterlidir. İade tutarının beyannamenin 83 üncü satırına dahil edilmesi şeklindeki uygulamadan vazgeçilmiş ve beyannameye ekli "Açıklamalar" tablosunda yer alan 15 numaralı dipnot iptal edilmiştir. Buna göre mükellefler ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iadeleri için ihracatın gerçekleştiği dönemde iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine başvuracaklar, yapılacak değerlendirmeden sonra iade talepleri bu dönem beyannamesi dışında gerçekleştirilecektir. İade tutarları herhangi bir dönem beyannamesinin 83 üncü satırına dahil edilmeyecektir.
ÖRNEK:
İmalatçı (A) 25 Şubat 2005 tarihinde 100.000.-YTL tutarında ihraç kaydıyla teslim yapmış, bu teslim 21 Mart 2005 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameye dahil edilmiş, beyannamedeki diğer bilgilere göre,
-Tecil Edilebilir KDV: 18.000.-YTL
-Tecil Edilecek KDV : 6.000.-YTL,
-İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV: 12.000.-YTL,
olarak hesaplanmıştır.
Söz konusu malın 25.000.-YTL tutarındaki kısmı 14 Mart 2005 tarihinde ihraç edilmiş ise bu tarihten sonra iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine başvurulmak suretiyle ihracatı gerçekleşen kısma isabet eden 3.000.-YTL'nin iadesi talep edilebilecektir.
İhraç kaydıyla teslim edilen malın geri kalan 75.000.-YTL tutarındaki kısmının 4 Nisan 2005 tarihinde ihraç edilmesi halinde bu kısma isabet eden 9.000.-YTL'nin iadesi de yukarıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.
 

Benzer konular

Üst