resim

İhraç Kayıtlı Ft

Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
54
Merhaba forum arkadaşlarım.şahıs firması bir mükellef ihraç kayıtlı fatura kesmesi için hangi şartları yerine getirmesi gerekir.Sormaktaki amacım kdv iade talep sözkonusu olacak.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: İhraç Kayıtlı Ft

üretici firma- al-satçı firma olmasına göre durum değişir. İmalatçı ise sanayi siciline kayıt, 5 işçi çalıştırma gibi şartlar vardır.

Al-satçı ise bişey yoktur.İhracatçı firma bu malı 3065 sayılı KDV kanununun 11/c maddesi ile talep ettiğini ve bu işlem için KDV ödemeyeceğini söylemelidir

satıcı kestiği faturanın üzerine aşağıdaki ibareyi eklemek zorundadır.
“3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim ettiğimizden KDV tahsil edilmemiştir.”

ihracatçının ihraç kaydıyla aldığı malı değiştirmeden, başka bir deyişle imalatçının teslim ettiği şekilde ihraç etmesi gerekmektedir.

Bir teslimin ihracat sayılabilmesi için KDV 12/1 maddesinde gerekli şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

İhraç kayıtlı olarak verilen malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin edilir. (Süre aşımı söz konusu olduğunda on beş gün içinde vergi dairesinden ek süre alınabilir.)
 
Üyelik
23 Ocak 2007
Mesajlar
29
Ynt: İhraç Kayıtlı Ft

3. İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE İMALATÇI TANIMI (99 KDV GT)

KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihracatçılara ihraç kayıtlı teslimde bulunabilecek imalatçılarda aranacak şartlara 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde yer verilmiştir.

Tebliğdeki düzenlemeye göre, “imalatçı” sayılabilmek için diğer şartlarla birlikte “imalat işinde en az 5 işçi çalıştırma” şartının da sağlanması gerekmektedir.

Ancak, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerinin (imalatçıların) sanayi siciline kayıt olabilmeleri için asgari çalıştırmaları gereken işçi sayısı konusunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Sanayi Sicil Tebliğleriyle, değişen ve gelişen teknolojik şartlara paralel olarak sanayi işletmelerinde makine ve teknoloji yoğunluğunun artması ve bu nedenle işgücüne duyulan ihtiyacın azalması sebebiyle değişiklikler yapılmaktadır.

Bu nedenle, 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde sayılan ve ihracatçılara ihraç kayıtlı teslimde bulunacak imalatçılarda aranan şartlar arasında yer alan “imalat işinde en az 5 işçi çalıştırılması” şartı kaldırılmıştır.

Buna göre, bu Tebliğin yayımından önceki dönemlerde yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde de geçerli olmak üzere, sanayi sicil belgesine sahip olan ve 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki diğer şartları taşıyan imalatçıların, tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimde bulunabilmeleri için teslimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırmaları yeterli olacaktır.
 

Benzer konular

Üst