İhracat Bedeli Dövizin Getirilmesi Ve Tl Çevirme Zorunluluğu

SerhanSerhan

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
1,092
Konum
istanbul
- 30.000 usd ve altı ihracat larla ilgili dövizin yurtiçine getirme zorunlulugu yoktur
- 30.000 usd ve üstü ihracat bedeli dövizler 180 gün içinde Türkiye ye bir bankaya getirilmesi ve ihracat kapama işleminin banka dan yapılması gerekir
- İhracat bedellerinin tl ye çevrilmesi zorunlulugu kalkmistir

Son düzenlemelere göre ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve tl ye çevrilmesi düzenleme sonucu yukaridaki gibi midir?
Kolay gelsin
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,283
Konum
İSTANBUL
Sayin serhanserhan

Enson degisiklik asagidaki gibidir

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile ihracat bedellerinin 180 gün içinde Türkiye’ye getirilmesi ve bir bankaya satılması zorunluluğuna dair “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)” önemli değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ ile yapılan yeni düzenlemeler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

  1. Fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunlu olan dövizlerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır. Buna karşın ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu devam etmektedir. Bu çerçevede bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair tebliğin ekinde yer alan “İhracat Bedeli Kabul Belgesi”nin düzenlenmesi gerekmektedir.
  2. Tebliğe göre ihracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilmektedir.
a) Akreditifli Ödeme,

b) Vesaik Mukabili Ödeme,

c) Mal Mukabili Ödeme,

d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,

e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,

f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,

g) Peşin Ödeme.

Yapılan düzenleme ile ihracat işlemlerine ilişkin bedeller “Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” ile de yurda getirilebilecektir.

  1. İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esastır. Ancak, döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsi veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkün hale getirilmiştir.
  2. Özelliği olan ihracatlarda, ihracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi gerekmektedir.
  3. Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;
a) 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

b) 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,

c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, tebliğin 9. maddesinde belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin % 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,

terkin edilmek suretiyle kapatılabilecektir.

  1. Mücbir sebep halleri dışında kalan, ancak bedel getirme süreleri içerisinde ihracat bedelinin yurda getirilmesine engel olan ve resmi kayıtlarla tevsik edilebilen durumlar Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince haklı durum olarak değerlendirilebilecektir.
  2. Düzenlemeler 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 31.12.2019 günü itibariyle açık bulunan ihracat hesapları için, tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacaktır.
  3. Tebliğin geçerlilik süresi belirli bir süre yerine sürekli hale getirilmiştir.
 

Benzer konular

Üst