zirve

İhracattan KDV İadesi İstersek Ayrıca Vergi Dairesine Bildirim Gerekir mi ?

SerhanSerhan

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
1,021
Konum
istanbul
İhracat satışımız oldu
KDV iadesi istediğimizde vergi dairesine bildirim yapmamız gerekir mi?
KDV iadesi istemediğimiz zaman vergi dairesine bildirim yapmamız gerekir mi?
Vergi dairesine bildirimde ihracat faturası ve gümrük beyannamesi yeterli midir?
Bu bildirimin son günü ne olmalıdır? Örneğin Ağustos 2014 dönemine ait ihracatın vergi dairesine bildirimi son günü bir sonraki ayın KDV beyanname verme son günü müdür yani 24.09.2014 müdür?
İhracat yapıp ve KDV iadesi istemediğimiz zaman vergi dairesine bildirim yapılmaz sa ceza uygulanır mı? Bu ceza ne kadar olur?
Teşekkürler
 
Üyelik
24 Eyl 2014
Mesajlar
3
Konum
İSTANBUL
Merhaba,
İhracat Beyannameniz intaç tarihine göre beyan edilir. Örneğin;Beyanname tarihiniz 21.08.2014, intaç tarihiniz 01.09.2014, Kdv Beyanınız 24.10.2014 te olacaktır. Kdv Beyannamenizin "Yüklenilen KDV" bölümüne iade isterseniz tutarını yazmanız gerekir, istemezseniz e sıfır yazmanız gerekir.
Zaten KDV iadesi ile ilgili Listeler, iade istemeniz durumunda İnternet Ortamından gönderileceği için sıkıntı olmaz. Yine de dosya memurunuzla fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Aşağıdaki açıklamalar KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDEN alıntıdır.

""Mal ihracına ilişkin istisna, ihracatın gerçekleştiği tarih olan gümrük beyannamesinin “kapanma tarihi”ni içine alan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilir.
İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş olsa dahi, istisna ihracatın yapıldığı dönem KDV beyannamesi ile beyan edilir.
Mal ihracına ilişkin beyan, ilgili dönem KDVbeyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.
Bu satırın, “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa ihracat tesliminin bedeli girilir. İhracat bedeli, gümrük beyannamesinin kapanma tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan (kapanma tarihinde Resmi Gazete’de kurlar ilan edilmemiş ise kapanma tarihinden önceki ilk Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan) T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilir.
“Yüklenilen KDV” sütununa ise istisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren, bu Tebliğin (IV/A) bölümündeki açıklamalar dikkate alınarak belirlenen KDV tutarı yazılır.
İstisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren verginin mahsuben veya nakden iadesinin talep edilmemesi halinde “Yüklenilen KDV” alanına “0”yazılır.
1.1.4. İade
Mal ihracatından kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
- Standart iade talep dilekçesi
- Satış faturaları listesi
- Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi)
- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
1.1.4.1. Mahsuben İade
Mükelleflerin mal ihracından kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
1.1.4.2. Nakden İade
Mükelleflerin mal ihracından kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür."""
 

Benzer konular

Üst