İnceleme Raporları ve Dava Hakkı

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Bumin Doğrusöz

Vergi incelemesi müessesesinin tanımı ve amacı Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesinde, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak şeklinde açıklanmıştır.
Vergi incelemelerinin neticesinde mükellef nezdinde bir matrah farkına rastlanması halinde inceleme elemanı raporunda, mükellef aleyhine vergi ve gerekiyorsa ceza tarhiyatı yapılmasını ilgili vergi dairesine önerir. Vergi daireleri, bu öneriler karşısında takdir yetkisi olmaksızın gerekli tarhiyatları yapmak zorundadır.
Mükellef aleyhine tarhiyat yapılmasının önerildiği raporlar, rapor olarak kaldığı sürece mükellef aleyhine sonuç doğurması mümkün olmadığından dava konusu edilemez. Ancak bu raporlara dayanarak mükellef aleyhine işlem yapıldığında, örneğin cezalı tarhiyat yapılıp vergi/ceza ihbarnamesi tanzim edilerek mükellefe tebliğ edildiğinde, dava konusu yapılabilir, ihbarname ile birlikte dayanağını oluşturan raporun da iptali talep edilebilir.
...
Tamamı
 
Üst