turkcell

İngiltere ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

Üyelik
27 May 2006
Mesajlar
63
merhaba,

ingiltere ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması gereğince ingilterede aldığım bir avukatlık hizmetinin karşılığı olarak yaptığım ödeme stopaja (dar mükellef) tabi tutulacak mıdır?

kdv hesaplanması gerektiğini düşünüyorum.

üstadlar yardımcı olabilirse sevinirim.

tşk.

irfan.

ilgili madde...

Madde 14

Serbest Meslek Faaliyetleri


1. Bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikdeki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:

a) Kişi bu diğer Devlette bu faaliyetleri icra etmek için sürekli kullanabileceği bir sabit yere sahip ise veya
b) Kişi bu diğer Devlette, sözkonusu faaliyetleri icra etmek amacıyla, 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde, bir veya birkaç seferde 183 gün veya daha fazla kalırsa,

sözkonusu gelir, aynı zamanda diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca sözkonusu sabit yere atfedilebilen gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde elde edilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikdeki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:

a) Teşebbüs, bu faaliyetleri icra etmek üzere bu diğer Devlette bir işyerine sahip olursa veya
b) Faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşarsa,

sözkonusu gelir, aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca sözkonusu işyerine atfedilebilen gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette icra edilen faaliyetlere atfedilebilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. Her iki durumda da bu teşebbüs, sözkonusu gelir dolayısıyla bu diğer Akit Devlette bu Anlaşmanın 7 nci Maddesi hükümlerine göre vergilendirilmeyi, yani sözkonusu gelir bu diğer Devlette bulunan işyerine atfedilebilirmiş gibi vergilendirilmeyi tercih edebilir. Bu tercih bu diğer Devletin sözkonusu gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alma hakkını etkilemeyecektir.

3. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, artistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra, doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini ve özel mesleki bilgi ve maharet gerektiren diğer faaliyetleri kapsamına alır.
 
Üyelik
13 Ocak 2009
Mesajlar
63
Ynt: ingiltere ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması

zamanın varsa oku... :)

Konu: YurtdiŞindan Hİzmet Alimi ve Dar Mükellef Kurum Stopaji
Kurum kazançlarının vergilendirilmesinde tam ve dar mükellefiyet ayrımı 5520 sayılı KVK?nun 3?üncü maddesinde düzenlenmistir. Buna göre; kanuni ve iş merkezlerinin herikisi de Türkiye?de bulunmayan kurumlar, dar mükellef kurum sayılırlar ve sadece Türkiye?de elde ettikleri kazançlar üzerinden KV?ne tabi tutulurlar. Dar mükelleflerin Türkiye?de elde etmşs oldukları kazançlar, kazancın niteliğine göre, yıllık veya özel beyanname vermek suretiyle veya kazancı sağlayanların kurumlar vergisi stopajı yapması suretiyle Türkiye?de vergilendirilir.

Dar mükellefiyete tabi kurumların KVK Md. 3 uyarınca, Türkiye?de vergilendirilebilecek olan kazançları sunlardır:

Türkiye?de elde edilen ticari kazançlar
Türkiye?de bulunan zirai işletmelerden elde edilen kazançlar
Türkiye?de elde edilen serbest meslek kazançları
Menkul malların, gayrimenkullerin ve hakların Türkiye?de kiralanmasından elde edilen kazançlar
Türkiye?de elde edilen menkul sermaye iratları
Türkiye?de elde edilen diğer kazanç ve iratlar
Türkiye?deki bir kurumun, yurtdışından hizmet satın alımında, esas itibariyle kanuni ve iş merkezi Türkiye dışında bulunan ve vergileme anlamında dar mükellef statüde olan bir kurumun Türkiye?ye hizmet ihracı sözkonusudur.

Bilindigi üzere; serbest meslek faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin yapılmasıdır. Örneğin; bilimsel, edebi, artistik, eğitici faaliyetler, doktorluk, avukatlık, mühendislik, mimarlik, müşavirlik gibi hizmetler, özel yazılım hazırlanması, expertiz yapılması, montaj hizmetleri, hesaplama, çizim, plan ve taslak hazırlama, teknik yardım gibi hizmetler nitelik olarak serbest meslek hizmetleridir.

Dar mükellef kurumlara bu türden hizmetler karşılığı yapılan serbest meslek ödemelerinde halen geçerli kurumlar vergisi tevkifat orani, petrol arama faaliyetlerine ilişkin serbest meslek hizmetlerinde % 3, diğer tüm serbest meslek hizmetlerinde ise; % 20'dir.

Normal olarak dar mükellef kurumdan serbest meslek hizmeti alanlar, bu hizmete ilişkin olan ve yurt dışından gelen faturayı kayıtlarına aldıkları veya bedelini ödedikleri ay itibariyle yukarıda belirtilen oranlarda stopaj yapmak ve ödemek zorundadırlar. Ancak, Türkiye?de vergilemeden söz edebilmek için anılan serbest meslek kazancının Türkiye?de elde edilmiş olması gerekir. Kazancın Türkiye?de elde edilmis olması için ise; serbest meslek faaliyetinin fiilen Türkiye?de icra edilmiş olması veya dar mükellef kuruma yapılan serbest meslek ödemesinin Türkiye?de değerlendirilmiş olması gerekir. Buradaki ?değerlendirme?den maksat, ödemenin Türkiye?de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılsa dahi Türkiye?de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır (KVK Md.3, 30 ve GVK Md:7)

ANCAK; bu stopaj yapilmadan önce serbest meslek hizmetini yapan dar mükellef kurumun mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında ikili vergi anlaşması olup olmadığına ve varsa bu anlaşmanın stopaj yapma yükümlülüğünü kaldırıp kaldırmadığına veya stopaj oranını değiştirip değiştirmediğine bakılması gerekir. Bilindiği üzere, TBMM?nin onayı ile yürürlüğe giren uluslararası anlaşmalar, kanunlardan daha kuvvetli hukuki dökümanlardır. Örneğin İngiltere ile Türkiye arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalanmış olup, 01-01-1989 tarihinde yürürlüğr gitmiştir. (Sözkonusu anlaşma 19-10-1988 tarih, 19964 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.) Diplomatik ve ağdalı bir dil ile yazılan İngiltere-Türkiye ikili vergi anlaşmasının serbest meslek faaliyetlerini düzenleyen 14?üncü maddesine aşağıda yer verilmektedir:

?1.Bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikdeki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:
a) Kişi bu diğer Devlette bu faaliyetleri icra etmek için sürekli kullanabileceği bir sabit yere sahip ise veya
b) Kişi bu diğer Devlette, sözkonusu faaliyetleri icra etmek amacıyla, 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde, bir veya birkaç seferde 183 gün veya daha fazla kalırsa,
sözkonusu gelir, ayni zamanda diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca sözkonusu sabit yere atfedilebilen gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde elde edilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikdeki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:

a) Tesebbüs, bu faaliyetleri icra etmek üzere bu diğer Devlette bir işyerine sahip olursa veya
b) Faaliyetlerin icra edildigi süre veya süreler, herhangi bir kesintisiz 12 aylik dönemde toplam 183 günü aşarsa,
sözkonusu gelir, ayni zamanda bu diger Akit Devlette de vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca sözkonusu işyerine atfedilebilen gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette icra edilen faaliyetlere atfedilebilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. Her iki durumda da bu teşebbüs, sözkonusu gelir dolayısıyla bu diğer Akit Devlette bu Anlasmanın 7 nci Maddesi hükümlerine göre vergilendirilmeyi, yani sözkonusu gelir bu diğer Devlette bulunan işyerine atfedilebilirmiş gibi vergilendirilmeyi tercih edebilir. Bu tercih bu diğer Devletin sözkonusu gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alma hakkını etkilemeyecektir.

3. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, artistik, eğitici ve ögretici faaliyetleri, bunun yanısıra, doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini ve özel mesleki bilgi ve maharet gerektiren diğer faaliyetleri kapsamına alır. ?

Anlaşma metninden de anlaşılacağı üzere; genel prensip devletlerden birinde (örnegimizde İngiltere?de) mukim olan dar mükellef kurumun serbest meslek kazancının yalnızca bu devlette (İngiltere'de) vergilendirilmesidir. Ancak serbest meslek faaliyetinin diğer devlette (Türkiye'de) icra edilmesi halinde iki şarttan birinin yerine getirilmesi halinde, bu faaliyetten elde edilen serbest meslek kazancı diğer devlette (Türkiye'de) vergilendirilebilir. Örnegimizde bu şartlar, İngilterede mukim dar mükellef kurumun Türkiyede serbest meslek faaliyetini devamlı olarak icra edebileceği bir işyerine sahip olması ve kazancın bu işyerinde elde edilmesi veya dar mükellef kurum çalışanının/mensubunun serbest meslek faaliyetini Türkiyede herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla sürelerde kalarak sürdürmesidir. Dolayısıyla sözkonusu ikili anlaşmaya göre; aşağıda yazılı hallerde İngiliz dar mükellef kuruma yapılan serbest meslek ödemeleri üzerinden stopaj yapılması gerekir:
Dar mükellef kurumun Türkiye'de bir işyerinin olması ve serbest meslek faaliyetinin bu işyeri ile bağlantılı olarak icra edilmesi (bu halde Türkiye'de geçen sürenin bir önemi yoktur)
Dar mükellef kurum personel veya mensubunun sürekli kullanilabilecek bir işyeri olmaksızın, her hangibir 12 aylık bir dönemde, Türkiye'de 183 günden fazla süre kalmak suretiyle serbest meslek faaliyetini icra etmesi

Aşağıdaki hallerde ise, "degerlendirme" Türkiye'de yapılsa dahi, serbest meslek ödemeleri üzerinden Türkiye'de vergi tevkifatı yapılması, anlaşma hükümlerine uygun değildir:

Türkiye'de icra edilmeyen serbest meslek faaliyetinden kaynaklanan ödemeler (örnegin Ingiltere'de projesi hazırlanan ve Türkiye'de inşa edilen bir tesisin proje çizim bedelleri Türkiye'de dar mükellef kurum stopajina tabi tutulamaz)
Dar mükellef kurum personel veya mensubunun Türkiye'de kısa süreler için (183 günden az) bulunup, aynı zamanda Türkiyede sürekli kullanabileceği bir işyeri ile bağlantılı olmaksızın icra ettiği serbest meslek faaliyetinden kaynaklanan ödemeler. (Ingiltere'de mukim dar mükellef bir mühendislik şirketine bağlı çalışan bir mühendisin Türkiye'deki bir proje için Türkiyeye gelerek, toplamda 182 günden fazla kalmamak suretiyle verdiği danısmanlık hizmeti karşılığında merkezden gönderilen fatura bedeli karşılığı, Türkiye'den yapılan ödeme üzerinden stopaj yapılmayacaktır)

Dğer taraftan, stopaja tabi olan yuırt dışından alınan hizmetler sözkonusu ise, Türkiye'ye yönelik hizmette bulunan yabancı kurumların çoğu zaman ücretlerini net olarak almak itemeleri sebebiyle, KVK?nun 30/11?inci maddesine göre; net ödemeye ilişkin stopaj matrahının bulunabilmesi için, stopaj oranı dikkate alınmak suretiyle net tutardan brüt tutara ulaşılması gerekir. Stopajın brüt tutar üzerinden yapılması ve KDV sorumluluğunun da yine stopaj dahil tutar üzerinden yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sadece, Türkiye?de teslim edilen mallar ile ifa edilen hizmetler KDV?ne tabi olduğundan, KDVK Md. 1 ve 9 çerçevesinde, sadece Türkiye?de ifa edilen veya yararlanılan dar mükellef kurum hizmetleri KDV tevkifatına tabi olur.

Netice itibariyle, yurt dışından/dar mükellef kurumlardan alınan serbest meslek hizmetlerinin kurumlar vergisi tevkifatı ve KDV tevkifatı yükümlüğü karşısındai durumları yukarıdaki hususlar dikkate alınarak, değerlendirildikten sonra sonuçlandırılmalıdır.
 
Üyelik
27 May 2006
Mesajlar
63
Ynt: İngiltere ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

ilginiz için teşekkür ederim.

kaynak belirtelim emekleri için:
 
Üst