İnşaatlarda Kdv İadesi

Üyelik
14 Eyl 2006
Mesajlar
167
Konum
istanbul
inşaatlarda kdv iadesi teslimin yapıldığı ayda istenir. ama beyanname verildi ama iade istenmedi unutuldu sonraki ay mı iade istenir yoksa düzeltme beyannamesi mi verilmesi gerekir.
 
Üyelik
26 Ağu 2006
Mesajlar
101
Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi

Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi

KDV Kanunu Madde 10 - Vergiyi Doğuran Olay:

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,

d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi,

e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,

g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,

ı) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili,

j) İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması,

Anında meydana gelir.

Bu anlamda KDV İadesi "Vergi Doğuran Olayın" vukuu bulduğu ayın beyannamesi ile beyan edilip istenmelidir. Şayet beyanname de bu iadeye yer verilmedi ise, bir dilekçe ekinde "Düzeltme Katma Değer Vergisi Beyannamesi" verilmelidir.
 
Üyelik
7 Tem 2005
Mesajlar
204
Konum
İstanbul
mehmet_kulte: inşaatlarda kdv iadesi teslimin yapıldığı ayda istenir. ama beyanname verildi ama iade istenmedi unutuldu sonraki ay mı iade istenir yoksa düzeltme beyannamesi mi verilmesi gerekir.
Dostum eğer indirimli oranlara tabi işlemler dolayısıyla iadeden bahsediyor ise böyle bir kısıtlama yok,yani iade mal teslimi yapıldığında istenir diye bi kural yok,aynı yıl içinde mahsup imkanı hakkı 99 GT ile tanındı.Ama diğer iade işlemlerinden bahsediyor isek bu sadece inşaatta ilgili değil tüm mükelleflerde istisnai işlemin oluştuğu KDV döneminde iadesi istenmesi gerekir.

iyi çalışmalar
 
Üst