turkcell

Irak ta Yapılan İnşaat İşleri

Üyelik
5 Tem 2005
Mesajlar
28
Konum
Adana
Merhaba,

Firmamız Irakta İnşaat ve Elektrik İşleri Yapmakta.. Yaptığımız İşlere Excel Düzenlemiş Olduğumuz Faturaları Kesiyoruz ve 649 No'lu Hesapta Gösteriyoruz. Kurumlar vergisi Beyannamesinde ve Bilançoda Gösterip Fakat Vergiden Muaf İşlemi Yapıyoruz.. İşlem Doğrumudur...? Yada Doğrusu Nedir..?

Teşekkürler....
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: Irak ta Yapılan İnşaat İşleri

maksimus ' Alıntı:
Merhaba,

Firmamız Irakta İnşaat ve Elektrik İşleri Yapmakta.. Yaptığımız İşlere Excel Düzenlemiş Olduğumuz Faturaları Kesiyoruz ve 649 No'lu Hesapta Gösteriyoruz. Kurumlar vergisi Beyannamesinde ve Bilançoda Gösterip Fakat Vergiden Muaf İşlemi Yapıyoruz.. İşlem Doğrumudur...? Yada Doğrusu Nedir..?

Teşekkürler....
Merhaba

- Yurtdışı iştirak kazancı istisnası (Md-5/1/b):

Kanunun 5/1/b maddesi ile yurtdışı iştirak kazançları istisnası önemli ölçüde değiştirilmektedir.
Değişen madde metni ile istisnadan yararlanmak için yurtdışı iştirakteki minimum pay oranı %25?den %10?a düşürülmektedir. Ayrıca;
- İştirak hissesini elde tutma süresi iki yıldan bir yıla indirilmektedir.
- Yurtdışı iştirakin ilgili ülkede tabi olması gereken asgari vergi oranı %20?den %15?e düşürülmektedir.
- Yurtdışı iştirakin kazançlarının en az %75?inin ticari, zirai veya serbest meslek kazancı niteliğindeki kazançlardan oluşması şartı kaldırılmaktadır.
- Yurtdışı iştirakin esas faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini veya sigorta hizmetinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda istisnadan yararlanmak için yurtdışında en az Türkiye?de uygulanan kurumlar vergisi oranında vergiye tabi olma şartı getirilmektedir.
- Karın, kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye?ye getirilmesi şartı ile yurtdışı iştirakin anonim veya limited şirket mahiyetinde olma şartı yeni kanunda da korunmuştur.
- Yukarıda yer alan şartların gerçekleşmesi halinde yurtdışı iştiraklerden elde edilen kar payları kurumlar vergisinden istisna olacaktır.
Kazancın elde edildiği tarih itibariyle devamlı olarak en az bir yıl süre ile nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının %75 veya daha fazlasının kanuni ve iş merkezi Türkiye?de bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine en az % 10 oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tabi anonim şirketlerin en az iki tam yıl süre ile elde tuttukları yurtdışı iştirak hisselerinin satışından doğan değer artış kazançları da vergiden istisna edilmektedir (Kanun Md: 5/1/c).
Yukarıdaki şartların sağlanması halinde vergiden istisna edilen hisse satış kazançları ile yukarıdaki paragrafta yer alan özellikleri taşıyan şirketlerin vergiden istisna şartlarını haiz temettü kazançlarının yabancı kurumlara dağıtılması halinde kar payları üzerinden uygulanacak olan stopaj oranı normal kar dağıtımında uygulanan stopaj oranının yarısını geçemeyecektir.
Yurtdışı inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre şirket kurulması gereken durumlarda yukarıda belirtilen şartlar aranmaksızın iştirak kazançları istisnası uygulanacaktır
 
Üst