İrsaliyeli Faturalara Düzenleme Saatinin Yazılması.

MEMET ORHAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
485
Konum
GAZİANTEP
İrsaliyeli Fatura uygulaması ile ilgili gerekli düzenlemeler 211 SAYILI V.U.K. GENEL TEBLİĞİ ile getirilmiştir.Söz konusu genel tebliğde Mükelleflerce düzenlenen İrsaliyeli Faturada düzenlenme saatinin yazılmaması durumunda bu belgeyi hiç düzenlenmemiş olarak görmektedir.
Maliyede bu genel Tebliğide belirtilen hiç düzenlenmemiş ibaresinden yola çıkarak VUK 353/1 maddesine göre belgede yer alan tutarın %10 oranında Ö.Usulsüzlük Cezası kesmektedir.Konuyu ihtilaf konusu yapacağımdan emsal olması açısından;
Bu uygulamayı yargıya taşıyarak sonuç alan veya elinde konu ile ilgili yargı kararı bulunan formdaşların yardımını bekliyorum.
Bütün Formdaş ve Meslektaşlarıma iyi ramazanlar diliyor saygılar sunuyorum.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: İrsaliyeli Faturalara Düzenleme Saatinin Yazılması.

uyap arama yapabilirsiniz.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: İrsaliyeli Faturalara Düzenleme Saatinin Yazılması.

Danıştay Dördüncü Daire

Tarih : 10.10.2000

Esas No : 1999/2679

Karar No : 2000/4000

VUK Md353

İrsaliyeli faturada düzenleme saati yazılmamasının belgenin hiç düzenlenmediği anlamına gelmeyeceği.

İstemin Özeti: Davacının 15.04.1998 günlü tutanakla satılan emtia için ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmediği ve sevk ettiği emtiaya ilişkin düzenlenen 17 adet irsaliyeli faturada düzenleme saatinin yazılmadığından söz edilerek 1998 yılı için adına özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. (...) Vergi Mahkemesi kararıyla; satılan emtia için ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlememe nedeniyle kesilen cezada yasaya aykırılık görülmediği, 17 adet irsaliyeli faturada düzenleme saatinin yazılmadığı tespit edilmesi üzerine özel usulsüzlük cezası kesilmiş ise de, irsaliyeli faturada düzenleme saatinin yazılmamış olması nedeniyle bu belge hiç düzenlenmemiş sayılamayacağından kesilen özel usulsüzlük cezasında isabet görülmediği gerekçesiyle cezanın kaldırılmasına karar vermiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğü, kesilen cezanın kanun ve usule uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Karar : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.
 

MEMET ORHAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
485
Konum
GAZİANTEP
Ynt: İrsaliyeli Faturalara Düzenleme Saatinin Yazılması.

Sayın;
Ogün Güneş Bey
Bu karar işimi görür yardımlarınıza çok teşekkür ediyor iyi çalışmalar diliyorum.....
 

MEMET ORHAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
485
Konum
GAZİANTEP
Ynt: İrsaliyeli Faturalara Düzenleme Saatinin Yazılması.

Sayın
Nane
Bahs ettiğiniz "UYap" sitesinde Yargıtay kararları var malumunuz Vergi Davalarına bir üst mahkeme Danıştay dır.Yinede ilgilineze teşekkür ediyorum.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: İrsaliyeli Faturalara Düzenleme Saatinin Yazılması.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 211

e) "İrsaliyeli fatura"da; faturayı düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, malın nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı ile nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, faturanın seri ve müteselsil sıra numarası, düzenleme tarihi ve saati ile anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Bu bilgilerin eksik olması halinde "irsaliyeli fatura" hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

Bakanlık Yıllardan beridir kanunlarda açıkça yer almadığı halde Tebliğ ve sirkülerle iş yapıyor. E böyle oluncada Malum Ali yazar Veli Bozar oluyor Tabi.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: İrsaliyeli Faturalara Düzenleme Saatinin Yazılması.

MEMET ORHAN ' Alıntı:
Sayın
Nane
Bahs ettiğiniz "UYap" sitesinde Yargıtay kararları var malumunuz Vergi Davalarına bir üst mahkeme Danıştay dır.Yinede ilgilineze teşekkür ediyorum.

Uyap sitesinde Danıştay kararları da mevcut.
 

Benzer konular

Üst