resim

İş Göremezlik

Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
selam,
%40 işgöremezlik raporu bulunan işçinin malulen emekli olma imkanı nasıldır?bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim.teşekkürler...
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
Kimlerin malûl sayılacağı :
MADDE 53 - a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tesbit edilen,

b) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş durumda sayılmıyanlardan
34 üncü madde gereğince yapılan tedavi sonunda, Kurum sağlık tesisleri kurulla-
rınca düzenlenecek raporlarda çalışabilir durumda olmadığı belirtilen,

c) ( 29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişik.) İş kazası
veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az 60'ını kaybeden.

Sigortalı malûllük sigortası bakımından malûl sayılır.

Şu kadar ki, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayıl-
mayı gerektirecek derecede hastalık veya ârızası bulunduğu, önceden veya sonra-
dan, yeterli belgelerle tesbit edilen sigortalı bu hastalık veya ârızası sebebiyle ma-
lûllük sigortası yardımlarından yararlanamaz.

Ancak, bu gibi sigortalılara malûllük sigortasından evvelce ödenmiş bulu-
nan aylıklar geri alınmaz.

Malûllük aylığından yararlanma şartları :
MADDE 54 - ( 6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişik.)

Sigortalının, malûllük aylığından yararlanabilmesi için :

a) 53 üncü maddeye göre malûl sayılması,

b) Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, si-
gortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi ödemiş olması,

Şarttır.
 
K

Kemal

Ziyaretçi
Malüllük ve yaşlılık aylığından yararlanma şartları

Merhaba,
6.8.2003 tarih 25191 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile, malüllük aylığından yararlanma şartları yeniden düzenlenmiştir.Sigorta İşleri Genel Müd.(Tahsisler Daire Başkanlığı)08.08.2003 tarih 12-126. EK genelgesinde konu açıkanmıştır.Bu genelgeden sorunuzun,cevabını bulacağınızı umuyorum.

Tıklayınız
 

Benzer konular

Üst