zirve

İş Kazaları

Üyelik
23 Tem 2005
Mesajlar
9
işyerinde iş kazası geçiren işcilerin vizite kağıdında işkazası olarak belirtiyor ve 2 şahit belirtiyorum. peki işkazası geçiren işçiyi kaç gün içinde ssk ya bildirmeliyim. belli bir dilekçesi varmı. birde işyerinde ayrıca işkazası ile ilgili olarak tutanak tutulmalımı.
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
64
iş kazaları

sayın serdarakıskalı;
İş kazasını bildirme :

Madde 27-
İşveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirme örneği Kurumca hazırlanan haber verme kağıtları doldurulup verilerek yapılır.
İşverenin kasden ve ağır ihmali neticesi iş kazasını bu madde gereğince Kuruma zamanında bildirilmemesinden veya haber verme kağıdında yazılı bilginin eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan Kurum zararlarından işveren sorumludur.

Birinci fıkrada yazılı süre içinde Kuruma bildirilmeyen iş kazası dolayısıyle, bildirme tarihine kadar işveren tarafından yapılmış olan harcamalar kurumca ödenmez.

Meslek hastalığını bildirme :

Madde 28-

İşveren, bir sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenirse veya durum kendisine bildirilirse bunu, örneği Kurumca hazırlanan haber verme kağıdı ile ve öğrendiği günden başlayarak iki gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Bu yükümü yerine getirmeyen veya haber verme kağıdında belirtilen bilgiyi kasten eksik veya kasten yanlış bildiren işveren hakkında 27 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Durumu 18 inci maddenin ikinci fıkrasına uyan kimse, alacağı hekim raporu ve gerekli belgelerle doğrudan doğruya Kuruma müracaat eder.

İş kazasının soruşturulması:

Madde 29-

Haber verme kağıdında bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için, gerekirse Kurumca soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda, haber verme kağıdından yazılı hususların gerçeğe uymadığı ve vakanın iş kazası olmadığı anlaşılırsa Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan masraflar işverenden alınır.

İlgililer hakkında genel hükümlere göre ayrıca kovuşturma yapılır.

Meslek hastalığının incelenmesi:

Madde 30-

Meslek hastalığı ile ilgili bildirmeler üzerine gerekli incelemeler doğrudan doğruya Kurumca yapılır.

Bildirme ve itiraz :

Madde 31-

Kurum, sigortalıya veya hak sahibi kimselerine bağlanacak gelirleri, yapılan inceleme ve soruşturmalar sonunda ve gerekli belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde tesbit ederek ilgililere yazı ile bildirir.

İlgililer, bağlanan geliri bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurarak Kurum kararına itirazda bulunabilirler.

Bu itiraz, kararın uygulanmasını geciktirmez.

İlgililer tarafından itiraz edilmemesi veya itirazın reddi hakkındaki mahkeme kararının kesinleşmesiyle, Kurumun kararı kesinleşmiş olur.

Bu kesinleşme 25 inci madde gereğince gelirde değişiklik yapılmasına engel olmaz.
 
Üyelik
27 Şub 2013
Mesajlar
1
Konum
troy
Ülke çapında son trajediler ABD'de işyerinde şiddete yönelttiler. İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından yürütülen Fatal Mesleki Yaralanmalar (CFOI) arasında Sayımı (TYD) cinayetler dahil Amerika Birleşik Devletleri, ölümcül iş kazaları yıllık sayısını bildirir. 2006'dan 2010'a kadar, yılda 551 işçi ortalama meslekle ilişkili cinayetler sonucu öldürüldü. 2010 (nihai verilerin mevcut olduğu son yıl) içinde, CFOI 518 işyerinde cinayet, ya da bu yıl meydana gelen bütün ölümlü iş kazaları yüzde 11 oranında toplam bildirdi. Bunlardan 77 toplam olay sırasında çalışma durumu vardı hepsi 69 cinayet ve 8 saldırgan intihar, iki veya daha fazla işçi öldürüldüğü çoklu ölüm cinayet olayları vardı.
 
Üyelik
29 Ocak 2013
Mesajlar
44
Konum
Ankara
Arkadaşlar bir şey duydum. Acaba doğru mu bilemiyorum. Bu iş kazalarını bildirme artık posta yoluyla değil de tamamen bilgisayar üzerinden yapılıyormuş. Yani çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına ve il sigorta müdürlüğüne posta yoluyla bildirilen iş kazası vizite kağıtları artık internet üzerinden mi yapılıyor? Bir bilginiz var mı?
 
Üst