İş Kazası Giriş

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,509
Konum
İstanbul
Merhaba

kaza iş sonrası olmuş. Ancak hastaneye gidince iş kazası yazılmış

ayrıca rapor bize 3 gün sonra geldi ne yapmamız gerekli ?

Teşekkür ederim
 

yken

Katkı Sunan Üye
Üyelik
21 Ara 2012
Mesajlar
305
Konum
istanbul
kazadan sonra 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor. 3 iş günü geçti ise yine bildirebilirsiniz, çünkü ceza tebligatı geliyor, birkaç gün geç bildirilince bu sefer küçük bir miktar ceza geliyor.

1.1. İs Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
(I) İs kazası, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
a) (a) bendinde sayılan sigortalılar ile Kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (c) bendinde sayılan
sigortalıların is kazası geçirmeleri halinde isverenleri, Kanunun 5 inci maddesinin (b) ve (e) bentlerinde
belirtilen sigortalıların is kazası geçirmeleri halinde ise, eğitim veya staj gördükleri isyeri isverenleri
tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma en geç kazadan sonraki üç is
günü içinde, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının is kazası geçirmesi halinde,
isvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözlesmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel
kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç is günü içinde, Sosyal Sigorta İslemleri
Yönetmeliği Ek-7’de yer alan is kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar e-Sigorta
ile Kuruma bildirir veya doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderebilir. Adi posta veya kargo ile
yapılan bildirimlerde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan
bildirimlerde de postaya verilis tarihi esas alınır. Bildirim için tanınan sürede resmi tatil günlerine rastlayan
günler üç is günü hesabında dikkate alınmaz.
(III) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıların is kazası geçirmeleri halinde,
belirtilen sürelerde isverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar
sigortalıya ödenecek geçici is göremezlik ödeneği Kurumca isverenden tahsil edilir.
(IV) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, isverenin kontrolü dısındaki
yerlerde is kazası geçirmeleri halinde, is kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda, is
kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç is günüdür.
 
Üst