iş Kurumu Tebliğ

Üyelik
18 Mar 2007
Mesajlar
1,129
Konum
istanbul
26 Mayıs 2009 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27239

TEBLİĞ


Türkiye İş Kurumundan:

ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARININ İSTİHDAMI

HAKKINDAKİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 ? 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarının İstihdamı Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 ? Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
 
Üyelik
18 Mar 2007
Mesajlar
1,129
Konum
istanbul
Ynt: iş Kurumu Tebliğ

1/8/2004 tarihli ve 25540 resmi gazetedeki yasayı kaldırsalarda halen çalıştırma zorunluluğu var nedeni aşağıdaki kanunlar. bu kanunlarıda iptal etmeleri gerek

1475 sayılı Kanun: 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde %3 oranında özürlü istihdamı zorunludur. Kontenjan fazlası istihdamda, fazla istihdam edilen özürlülerin sigorta primleri işveren paylarının %50?si hazine tarafından karşılanır.
İş Kanunu Tasarısı: işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde yer yılın Ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulu?nca belirlenecek oranlarda özürlü, eski hükümlü ile istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü tutulmuştur. Tasarıda; bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranının %6?dan fazla olamayacağı kabul edilmiş, ayrıca özürlüler için belirlenecek oranın, toplam oranın yarısından az olamayacağı da belirtilmiştir. Tasarıda, mevcut kanunda yer verilen teşvik de korunmuştur.

diye bir yorum okudum.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: iş Kurumu Tebliğ

4857
...
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 120 ? 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
...
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: iş Kurumu Tebliğ

İş kurumu bu konuda çıkardığı tebliği kaldırmıştır. İş kanunu ve yönetmeliği geçerliliğini korumaktadır.
 
Üst