İş sözleşmesi

  • Konbuyu başlatan 4KAZAS
  • Başlangıç tarihi
4

4KAZAS

Ziyaretçi
çalıştığım şirket bundan 1 buçuk sene önce bana iş sözleşmesi imzalattı.Sözleşmenin şartlarını tam olarak hatırlayamıyorum.Fakat işten çıkıp aynı sektörde başka bir işte çalışırsam belli bir miktarda tazminat ödemem gerektiği yazıyordu.Fakat çalıştığım şirkette bazı şeyler kanunlar düzeyinde işlemiyor va işten çıkmak istiyorum.İşimde oldukça iyiyim.Fakat bu iş sözleşmesinden dolayı çekincelerim var.Çünkü kanunları kullanarak çalışanlara yaptırmak istediklerini yaptırıyorlar.Ama kendilerine sorarsanız biz çalışanların haklarını zaptediyorlar.Mesela resmi tatillerde çalışıyoruz fakat bu maaşa eklenmesi gerekmesine rağmen eklenmiyor,İşe 15 dk. geç gelsek paramız kesiliyor.Bize ödemeleri gereken paraları vaktinde ödemiyorlar.Ayrıca iş yerinde çalışanlara iş arkadaşı değilde daha ziyade köle muamelesi yapılıp saygısız tavırlarda bulunuyorlar.Fakat bu sözleşmeden dolayı çıkamıyorum.Sözleşmede bu işten ayrılırsam iki sene başka bir iş yerinde çalışamayacağım yazılıydı.Daha fazla ayrıntı hatırlamıyorum.ne yapmalıyım......
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: iş sözleşmesi

Borçlar Kanunu

Madde 348 - İş sahibinin müşterilerini tanımak veya işlerinin esrarına
nüfuz etmek hususlarında işçiye müsait olan bir hizmet akdinde her iki taraf,
akdin hitamından sonra, işçinin kendi namına iş sahibi ile rekabet edecek bir
iş yapamamasını ve rakip bir müessesede çalışamamasını ve böyle bir müessesede
şerik veya sair sıfatla alakadar olamamasını, şart edebilirler.
Rekabet memnuiyetine dair olan şart, ancak işçinin müşterileri tanımasın-
dan ve esrara nüfuzundan istifade ederek iş sahibine hissolunacak derecede bir
zarar husulüne sebebiyet verebilecek ise, caizdir.
İşçi, akdin yapıldığı zamanda reşit değil ise rekabet memnuiyetine dair
olan şart batıldır.

Ayrıca

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/20733
K. 2006/3050
T. 13.2.2006
? CEZAİ ŞART ALACAĞI ( Hizmet Sözleşmesinin Rekabet Yasağına İlişkin Hükmünün Geçerli Olması-Davacının Mevcut Durumdan Bir Zarara Uğrayıp Uğramadığının Araştırılması )
? HİZMET SOZLEŞMESİ ( Sözleşmede Bulunan Rekabet Yasağına İlişkin Şartın Geçerli Olması-Ancak Cezai Şart Alacağı İçin Davacının Bu Durumdan Bir Zarara Uğrayıp Uğramadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
? REKABET YASAĞI ( Hizmet Sözleşmesinde Bulunan Rekabet Yasağına İlişkin Şartın Geçerli Olması-Ancak Cezai Şart Alacağı İçin Davacının Bu Durumdan Bir Zarara Uğrayıp Uğramadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
1086/m.435
818/m.348
ÖZET : Taraflar arasında akdedilen hizmet sözleşmesinin rekabet yasağına ilişkin hükmü geçerlidir. Söz konusu yasağın normatif dayanağı Borçlar Kanunu m.348'dir.
Mahkemece Borçlar Kanunun m. 348'in öğelerinin gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmamıştır. Başka bir anlatımla, davacının iş sahibinin müşterilerini tanıyıp tanımadığı, işyerinde yapılan işin sırlarına sahip olup olmadığı ve son olarak da bu durumdan bir zarara sebebiyet verip veremiyeceği anlaşılamamaktadır.
Eksik inceleme sonucu verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Davacı, cezai şart alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de;
HUMK.nun 435. maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Taraflar arasında akdedilen hizmet sözleşmesinin rekabet yasağına ilişkin hükmü geçerlidir. Söz konusu yasağın normatif dayanağı Borçlar Kanunu m.348'dir.
Mahkemece Borçlar Kanunun m. 348'in öğelerinin gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmamıştır. Başka bir anlatımla, davacının iş sahibinin müşterilerini tanıyıp tanımadığı, işyerinde yapılan işin sırlarına sahip olup olmadığı ve son olarak da bu durumdan bir zarara sebebiyet verip veremiyeceği anlaşılamamaktadır.
Eksik inceleme sonucu verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.2.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: iş sözleşmesi

Yukarıda özetle diyor ki, sözleşmeye böyle bir yasak konabilir. Fakat yasak işverenin, işçinin çalışmasından zarar görecek olması durumunda geçerlidir.
 
Üst