İşçilik Alacaklarının Ödenmesine İlişkin Belgelerin Her Zaman Sunulabilmesi

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

İşçilik alacaklarının ödenmesine ilişkin belgelerin her zaman sunulabilmesi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/ 29470 E. ve 2008/ 24880 K sayılı 29.09.2008 tarihli kararında işverence işçiye dair yapılan ödemeleri gösterir belgelerin sunulması hususunu değerlendirmiştir. Karar özellikle işçilik alacaklarına ilişkin davalarda, işverenin ödemeyi yaptığına ilişkin belge ve kayıtları her zaman sunabileceği kuralını belirtmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu karar bir anlamda iş mahkemelerindeki yargılama içerisinde delillerin dermeyanının, özellikle ödemeye ilişkin olması halinde, her zaman mümkün olduğunu gayet net şekilde belirtmektedir.
...
Tamamı
 
Üst