zirve

İşçinin Başka Bir İşyerinde Sigortalı Yapılması

Üyelik
31 May 2010
Mesajlar
1
işveren kızı ve dağmadı üzerine yeni bir şirket açar fabrikasında çalışan birkaç kişinin işten çıkışını yapıp yeni kurulan şirkette işe girişini yapmak ister ... :-\işçinin aynı gün içinde işten çıkışı yapılır ve işe girişi yapılırsa kıdem tazminatı hakkı saklı kalırmı? daha sonra son işverenmi öder? çıkış nedeni ne gösterilmelidir? bu sorumla ilgili bildiğiniz yazı tebliğ varsa gönderirseniz sevinirim... ???
 
Üyelik
12 Ocak 2010
Mesajlar
36
Ynt: işçinin başka bir işyerinde sigortalı yapılması

yeni şirket"işçiyi bütün hakları saklı kalmak kaydı ile devralmışsa eğe bir sorun olmaz. Ama bu konuda işçi ile yeni ve eski işverenler arasında "protokol" veya "taahhütname" yapılması gerekmektedir.
 
Üyelik
9 Nis 2010
Mesajlar
8
Ynt: İşçinin Başka Bir İşyerinde Sigortalı Yapılması

(Değişik fıkralar: 17.10.1980 - 2320/1 md.)

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12.7.1975 tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak iş yerini devreden iş verenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12.7.1975 tarihinden evvel işyeri devrolunmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.
 
Üst