İşe İade Davası

pascal

Katkı Sunan Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
501
Konum
istanbul
arkadaşlar bilmem hiç başınıza geldimi acaba. çalışan işçimiz işe iade davasını kazandı. şimdi biz ne kadar sürede başlatmak zorundayız ve başlatırsak tekrardan deneme süresinde çıkartabilir miyiz.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: işe iade davası

Hatırladığım 1 ay içinde işbaşı yaptırmanız gerekir. Artık deneme süresi söz konusu değildir. Ya işbaşı yaptırıp kaldığı yerden kıdem vs hakları ilk girdiğinden itibaren devam edecek şekilde çalıştıracaksınız yada ek tazminatı ödeyip işbaşı yaptırmayacaksınız. SGK ve vergi açısından iki kurumunda konu ile ilgili bildirim/beyanların nasıl yapılacağına dair ayurıntılı açıklamaları mevcut.
 
Üyelik
30 Ağu 2007
Mesajlar
157
Konum
istanbul
Ynt: İşe İade Davası

İşe iade davası, işten ayrıldıktan sonra ne zamana kadar açılabilir? Yani bu hakkın zamanaşımı süresi nedir?
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,805
Konum
izmir
Ynt: İşe İade Davası

Sözleşmenin sona erdirildiği bilgisinin yazılı olarak çalışana bildirildiği tarih dahil 30 gün içinde işe iade davası açılabilir.(30 dan fazla çalışanın olması şartı da vardır)
 
Üyelik
19 Tem 2005
Mesajlar
21
Ynt: İşe İade Davası

- Fesih bildirimine itiraz ve usulü (1)
MADDE 20. - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. (...) (1) taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. (1)

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.- Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları
MADDE 21. - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.
 
Üst