İşe İade Tazminatı Gelir Vergisine Tabi Midir?

Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
merhalar;
işe iade davasını kazanan personele mahkeme kararına göre ödenmekte olan 4 ile 8 ay arasında belirlenen tazminat tutarı gelir vergisine tabi midir?
teşekkürler
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: İşe İade Tazminatı Gelir Vergisine Tabi Midir?

Merhaba

Tazminat bir gelir unsuru ile ilgili olmadığı takdirde, Kanundaki gelir unsurlarının içine girmediğinden, gelir vergisi konusuna girmez. Diğer grup tazminatlar ise bir gelir unsuru ile ilgili olmayıp vergiye tabi geliri doğuracak muamele ilgili olarak elde edilirler. Bunlar prensip olarak vergiye tabidir. İşten atılma tazminatı da bu kabil tazminat olup vergiye tabidir.

Tazminatlar GVK’nun 61. maddesinde diğer ücretler kapsamında mütalaa edilir. Bu maddenin 2. fıkrasında:

“Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”

Denilmiştir.

Tazminatlar genel olarak vergiye tabidir. Ancak, bunlardan kısmen istisnaya tabi olanlar da vardır. Mesela kıdem tazminatları böyledir. Bu tazminatların kanunda belirlenen miktarını aşan kısmı vergiye tabi tutulur.

Konu ile ilgili verilmiş bir Danıştay Kararı özeti aşağıdadır.


“İş akti fesh edilenlerin bu işleme karşı açtıkları işe iade davalarını kazandıkları halde işe başlatılmamaları nedeniyle yargı kararları doğrultusunda yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanununun 25/1 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu ödemelerin ücret kabul edilerek aynı Kanunun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergilendirilmesi ve ayrıca yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılması gerekir. (SAYI : B.07.1.GİB.0.42/4207-44;TARİH: 28.06.2005 / 27873)”

.........................
 
Üst