İSMMMO Odası Damga vergisi duyurusu

  • Konbuyu başlatan SİBEL
  • Başlangıç tarihi
S

SİBEL

Ziyaretçi
Değerli üyemiz, 04/OCAK/2010
Bilindiği üzere vergi kanunlarındaki parasal değerler her yıl yeniden değerleme oranınca artırılarak uygulanmaktadır. 2009 yılı yeniden değerleme oranı 392 seri nolu VUK Genel Tebliğ ile %2,2 olarak açıklanmıştır.
Ancak Damga Vergisi Kanunu ekindeki 1 sayılı tablo ile Harçlar Kanunundaki harç miktarları 29/12/2009 tarih ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Maktu ve nispi hadler % 10 oranında artırılmıştır. Söz konusu listeler 60 Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde ve 53 Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Detaylı açıklamalarımız hazırlamakta olduğumuz ?2010 MALİ REHBER? ?inde bilgilerinize sunulacaktır.
Konunun acil olması nedeniyle bazı Damga Vergisi miktarları aşağıdadır. Özellikle Ücretlerden kesilen Damga vergisi Binde 6?dan Binde 6,6?ya, başta mesleki sözleşmeler olmak üzere sözleşmelerdeki Damga vergisi oranı Binde 7,5?dan Binde 8,25?e yükseltilmiştir.
2010 yılı bordolarının tanziminde ve mesleki sözleşmelerin tanziminde yeni oranlara dikkat etmeniz dileği ile çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Yahya Arıkan
Başkan
Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları 2009 Tutar/Oran 2010 Tutar/Oran
Ücretlerde (Avans olarak yapılan ödemeler dahil) Binde 6 Binde 6,6
Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri Binde 7,5 Binde 8,25
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5 Binde 8.25
Kira Sözleşmeleri Binde 1,5 Binde 1,65
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5 Binde 8,25
Tahkimname ve Sulhnameler Binde 7,5 Binde 8.25
Fesihnameler Binde 1,5 Binde 1,65
İhale Kararları Binde 4,5 Binde 4,95
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 25.40 TL 27,90 TL
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 33,90 TL 37,25 TL
Muhtasar Beyanname 16,90 TL 18,55 TL
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 16,90 TL 18,55 TL
Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 16,90 TL 18,55 TL
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 12,50 TL 13,75 TL
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 12,50 TL 13,75 TL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 33,90 TL 37,25 TL
Bilançolar 19,60 TL 21,55 TL
Gelir Tabloları 9,60 TL 10,55 TL
İşletme Hesabı Özeti / Serbest Meslek Özeti 9,60 TL 10,55 TL

İnsaf diyorum, insaf!!!
 

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,956
Konum
İSTANBUL
Ynt: İSMMMO Odası Damga vergisi duyurusu

Arkadaşlar mali müşavirlik sözleşmeleri için damga vergisi ödeme uygulamada var mı?
 

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,956
Konum
İSTANBUL
Ynt: İSMMMO Odası Damga vergisi duyurusu

Peki bu ne şekilde oluyor? Diyelim ki 01/04/2010 tarihinde sözleşme yaptık, sözleşmeyi alıp vergi dairesine mi gideceğiz, ne kadar ödeyeceğimizi onlar mı söyleyecek ve sözleşme tarihinden ne kadar sonra gitmemiz gerekiyor?
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
36
Ynt: İSMMMO Odası Damga vergisi duyurusu

Damga vergisi beyannamesi doldurun, arkasına sözleşmenin fotokopisini ekleyin, oran binde 8,25 suret başına. Sözleme tarihinden itibaren 15 gün süreniz var.
 

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,956
Konum
İSTANBUL
Ynt: İSMMMO Odası Damga vergisi duyurusu

Peki 15 günü geçerse ne olur? Cezası var mı? ve bu oran kdv hariç rakama mı dahil rakama mı uygulanıyor?
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
36
Ynt: İSMMMO Odası Damga vergisi duyurusu

Bir şeyin süresi var ise cezası muhakkak vardır. Rakam brüt tutara uygulanır.

Sürekli hale gelen yargı kararları uyarınca, bundan böyle nispi damga vergisine tabi kağıtların muhtevasında, katma değer vergisi yönünden herhangi bir düzenleme olup olmadığına bakılmaksızın,

1. Damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması,

2. Katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması,

3. Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle Bakanlığımız veya vergi daireleri aleyhine verilmiş yargı kararlarının bir üst mercide dava konusu yapılmaması,

4. Tebliğin yayımı tarihinden önce ödenmiş bulunan damga vergileri yönünden herhangi bir işlem yapılmaması,

5. Söz konusu kağıtlarla ilgili olarak noterlerce yapılan işlemlere ilişkin nispi harç uygulamasına ise yukarıdaki esaslara göre devam edilmesi,

uygun görülmüştür.
 

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,956
Konum
İSTANBUL
Ynt: İSMMMO Odası Damga vergisi duyurusu

mesela ben bi firmayla aylık 300+kdv bedelle sözleşme yaptım. bu vergi aylık brüt üzerinden mi yoksa yıllık brüt tutar üzerinden mi hesaplanacak?
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
36
Ynt: İSMMMO Odası Damga vergisi duyurusu

Sözleşmenin toplam brüt bedeli ne ise onun üzerinden damga vergisi hesaplayacaksınız. Aylık 70 TL den 12 aylık yapılması halinde 70*12 ay, 3 yıllık yapılması halinde 70*36 vb...
 

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,956
Konum
İSTANBUL
Ynt: İSMMMO Odası Damga vergisi duyurusu

sorular çok oldu ama; peki bu damga vergisini sözleşmeyi yapan mı ödeyecek yoksa müşteri mi?
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
36
Ynt: İSMMMO Odası Damga vergisi duyurusu

VERGİ VE CEZADA SORUMLULUK:
Madde 24 - Vergiye tabi kağıtların Damga Vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazımgelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları ibraz edenler sorumludur.
(Değişik fıkra: 21/11/1980 - 2344/1 md.) Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez. Damga Vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından ödenir. Ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumlar müteselsilen sorumludurlar.
(Ek fıkra: 30/12/2004 - 5281 S.K./4.mad) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, taraf oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar. Verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda vergi, ceza ve fer'ileri, vergi için diğer işlem taraflarına rücu hakkı olmak üzere, bu fıkrada belirtilen kişilerden alınır.
Resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve Damga Vergisi hiç alınmıyan veya noksan alınan kağıtların vergisi mükelleflere, cezası düzenliyenlere aittir.
Vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları düzenleyenlerden alınır.
 

Benzer konular

Üst