zirve

İşsizlik Sigortası Kesintisi

Üyelik
9 Tem 2005
Mesajlar
2
Özel Okulda ders ücretli(başka yerde sosyal güvenliğe tabii değil)öğretmenden ssk kesintisi yapılırken işsizlik sigortası kesintisi yapılması gerekir mi
yardımcı olursanız memnun kalırım
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
304
işsizlik sigortası kesintisi

Sayın Fehmi Bey,

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayanlar ve emekli olanlardan işsizlik primi kesilmez.
T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat D. Başkanlığı

Şube : VII-031
Sayı : 269293

Tarih : 28.03.2001

Konu : İşsizlik sigortası primi

Genelge - 16-240 Ek
İlgili Madde : 2 - 46

Gerek Sigorta İl Müdürlüklerimizden ve gerekse kamu kurum ve kuruluşları ile işverenlerden başkanlığımıza intikal eden yazılardan; sigortalı sayıldıkları halde bazı kimselerden işsizlik priminin kesilip kesilmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2. maddesinde, bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanların bu Kanuna göre sigortalı sayılacakları,

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46. maddesinde de; 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen sigortalılar ile aynı Kanunun Geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları (Geçici 20 nci madde kapsamında olmakla birlikte memur veya 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde bulunanlar hariç) ve mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre çalışan yabancı işçileri kapsayacağı,

506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sigortalı sayılmayanlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarından yaşlılık aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek ya da ödemeksizin çalışanların bu Kanun kapsamına dahil olmadığı,

öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi, 31.5.2000 tarihli, 24065 (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 4571 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilmiş olup, ayrıca anılan Kanunun kapsamına giren ve girmeyenler 29.6.2000 tarihli, 24094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlığımızın 2no.lu Tebliğinde açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğin 1. maddesinde yapılan açıklamaya ilaveten;

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 29. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sendikaların yönetim kurullarında veya başkanlığında grev almaları dolayısıyla kendi rızalarıyla çalıştığı işyerinden ayrılan işçilerin sigortalılıkları 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmüne istinaden değil, 2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre sağlandığından, 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre hizmet akdi ile çalışma olmadığı için Sendika yöneticilerinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında mütalaa edilmemesi, dolayısıyla kendilerine ödenen ücretlerden işsizlik sigortası priminin kesilmemesi

Çiftçi mallarını koruma bekçileri, 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayıldıklarından, bunlara ödenen ücretler üzerinden işsizlik sigortası priminin kesilmesi,

Küçük ve orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında çalışan ve 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayılan personelin ücretlerinden işsizlik sigortası priminin kesilmesi,

2547 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar işsizlik sigortası kapsamında olmamakla beraber, vakıflarca kurulan ve atama yönünden 2547 sayılı Kanuna tabi olmayan üniversite personeli hizmet akdi ile çalıştırıldıklarından, bu personelin işsizlik sigortası kapsamına dahil edilmesi,

Çıraklık ve Hak Eğitim Merkezlerinde herhangi bir kadroya bağlı olmaksızın ders ücreti karşılığında çalışan usta öğreticiler kapsama dahil olduklarından, bunlara ödenen ücretler üzerinden işsizlik sigortası priminin kesilmesine devam edilmesi,

Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği personeli, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun kapsamına girmediğinden, bu personele ödenen ücretlerden işsizlik sigortası priminin kesilmemesi,

Yüksek Planlama Kurulu kararı ile özelleştirme kapsamına ve programına alınan ve bu nedenle 233 sayılı Kanun hükmünde kararname kapsamından çıkarılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olmadıklarından, bu personelden işsizlik sigortası primi kesilmesi,

TRT’de kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan ve kurumumuz ile ilişkilendirilen sigortalılar ile 2954 sayılı TRT Kanununun 50/h maddesine göre Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası kapsamına dahil edilmesi,

Kurumumuzdan veya diğer sosyal güvenlik kurumlarından dul/yetim aylığı alanlar ile Kurumumuzdan sürekli iş göremezlik geliri alanların, 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesine tabi olarak çalışmaya başlamaları halinde, işsizlik sigortasının zorunlu bir sigorta kolu olması nedeniyle, bu sigortalılara ödenen ücretlerden de işsizlik sigortası priminin kesilmesi,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.
 
Üyelik
3 Eki 2013
Mesajlar
1
Konum
İZMİR
Merhabalar,

Yürürlüğe girdiği tarihten itbaren 2013 yılına kadar maaşımdan işsizlik sigorta kesintisi yapılmaktaydı.2 ay sonra emekli oluyorum.Fakat ben hiç işsiz kalmadığımdan bu işsizlik maaşından yararlanmadım.Bu parayı toplu olarak geri alabilmem mümkün müdür? Şayet mümkünse nereye müraacat etmem gerekir?
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,859
Konum
izmir
Issizsizlik sigortasi primlerinizi geri alamiyorsunuz.
Ornegin hayati boyunca hic evlenmemis bir erkek calisaninda, tum calisma hayati boyunca odemis oldugu analik sigortasi primlerini ben hic dogum yapmadim diyerek geri alamamasi,
Yada 15.kattaki dairesini sel baskinina karsi sigortalatmis birinin 15 yil sonra evimi hic sel basmadi diyerek odedigu sigorta primlerini geri alqmamasi gibi.
 
Üst