zirve

İşten Çıkarılma

Üyelik
30 Ocak 2006
Mesajlar
1
EŞİM 30.01.2006 TARİHİ İTİBARİYLE 32 HAFTALIK HAMİLEDİR.BUNU BELGELEYEN RAPORUDA 30.01.2006 TARİHİNDE (İŞ GÖRMEZLİK DEVAM BELGESİ FORM2) HASTANEDEN ALDIK.BU FORMDA DA 30.01.2006 TARİHİ İTİBARİYLE İSTİRAHATLİDİR DİYE YAZILMIŞ BULUNMAKTADIR. FAKAT İŞYERİNDEN 31.01.2006 TARİHİNDE İŞTEN ÇIKARALACAĞINI ÖĞRENDİ.1 YILI DOLDURDUĞU İÇİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINI ALACAK BENİM ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM VE YARDIMLARINIZI BEKLEDİĞİM SORULAR ŞUNLAR,
1-32 HAFTALIK GEBE OLDUĞUNDAN VE DOĞUMDAN ÖNCEKİ 8 HAFTALIK İZNİ 30.01.2006 TARİHİNDE BAŞLADIĞINDAN 31.01.2006 TARİHİNDE İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?
2-İŞTEN ÇIKARILIRSA DOĞUM ÖNCESİ İZNİ BAŞLADIĞINDAN HANGİ HAKLARI KAZANIR.?
3-KIDEM VE İHBAR HESABI YAPILIRKEN GÖZÖNÜNE ALINACAK TARİH 31.01.2006 MI OLACAKTIR YOKSA 16 HAFTALIK DOĞUM İZNİ SÜRESİNİN BİTİŞİMİ OLACAKTIR?
4-RAPORLU BİR KİŞİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?
NASIL BİR YOL İZLEMEMİZİ TAVSİYE EDERSİNİZ.?
CEVAPLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER
 
T

turkgenc

Ziyaretçi
NECMETTİN' Alıntı:
EŞİM 30.01.2006 TARİHİ İTİBARİYLE 32 HAFTALIK HAMİLEDİR.BUNU BELGELEYEN RAPORUDA 30.01.2006 TARİHİNDE (İŞ GÖRMEZLİK DEVAM BELGESİ FORM2) HASTANEDEN ALDIK.BU FORMDA DA 30.01.2006 TARİHİ İTİBARİYLE İSTİRAHATLİDİR DİYE YAZILMIŞ BULUNMAKTADIR. FAKAT İŞYERİNDEN 31.01.2006 TARİHİNDE İŞTEN ÇIKARALACAĞINI ÖĞRENDİ.1 YILI DOLDURDUĞU İÇİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINI ALACAK BENİM ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM VE YARDIMLARINIZI BEKLEDİĞİM SORULAR ŞUNLAR,
1-32 HAFTALIK GEBE OLDUĞUNDAN VE DOĞUMDAN ÖNCEKİ 8 HAFTALIK İZNİ 30.01.2006 TARİHİNDE BAŞLADIĞINDAN 31.01.2006 TARİHİNDE İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?
2-İŞTEN ÇIKARILIRSA DOĞUM ÖNCESİ İZNİ BAŞLADIĞINDAN HANGİ HAKLARI KAZANIR.?
3-KIDEM VE İHBAR HESABI YAPILIRKEN GÖZÖNÜNE ALINACAK TARİH 31.01.2006 MI OLACAKTIR YOKSA 16 HAFTALIK DOĞUM İZNİ SÜRESİNİN BİTİŞİMİ OLACAKTIR?
4-RAPORLU BİR KİŞİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?
NASIL BİR YOL İZLEMEMİZİ TAVSİYE EDERSİNİZ.?
CEVAPLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER


İK. M. 18' e göre 30 veya daha fzla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini feshede işveren, işçinin yeterlilliğinde veya davranışlarından yada işletmenin, işşyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. ayrıca m. 19'a göre işveren dayandığı sebebi yazılı olarak işçiye bildirmelidir.
eşinizin işvereni kadın işçim hamile onun için ben sözleşmesini feshediyorum diyemez.


İK. M. 74' e göre kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve dogumdan sonra 8 hafta süre ile çalıştırılmamaları esastır.

anladığım kadarıyla işveren doğum iznini izleyen gün eşinizi işten çıkarıyor. bunu yapamaz çünkü eşinizin iş sözleşmesi sizin verdiğiniz tarihlere göre 12 hafta süreyle askıdadır. ayrıca
İK. M. 17 'e göre işi 6 aydan 1,5 yıla kadar süren işçi için 4 hafta bildirim öneli konulmuştur. bu halde 12+4 =16 hafta süreyle işveren eşinizi çıkaramayacaktır. çıkarması halinde

işveren doğum iznine ait ücreti vermek zorunda değildir. çünkü bu izinler ücret kapsamında değildir.
kıdem ve ihbar tazminatına esas tarih işçinin çıkışının verildiği tarihtir.
benim kanımca eşiniz mahkeme sonucunda kıdem+kötüniyet+ihbar tazminatına hak kazanacaktır.
benim size önerim bir avukatla görüşmeniz çünkü herhalükarda haklısınız ve bence pasif davranmayın.
yardımcı olduysam ne mutlu
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
4857 sayılı kanun;

Kod:
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I- Sağlık sebepleri:
.......
(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

Kod:
Analık halinde çalışma ve süt izni 
MADDE 74. - Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
630
işverenin işten çıkarma işlemi iş kanunu açısından raporun bittiği günün üzerine konan ihbar süresidir. kişi bu süreler içinde çalışmayacağından ücret işlemez. dolayısıyla burada işveren sadece kıdem tazminatı öder. ihbar tazminatı ödeme durumu ihbar önelini kullandırıdığından ödemez.
 

Benzer konular

Üst