zirve

İştirak'in Sermaye Artırımında Artan Payın Vergisi Var mı?

Üyelik
27 Haz 2005
Mesajlar
48
Şirketimizin iştirak ettiği başka bir şirket Geçmiş yıl karlarını sermayesine ekliyor. Bundan dolayı o şirkette olan payımızın değeri artıyor. (Galiba bedelsiz hisse senedi oluyor) Bu artmadan dolayı vergi ödemeli miyiz?
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
kar dağıtımı adı altındaki soruya verilen cevap sizin içinde gecerlidir.

herhangi bir vergi yükümlüğünüz bulunmamaktadır.iştirak kazancları k.v.k.8/1 göre kurumlar vergisinden istisnadır.


celal elibüyük
smmm-ist
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın sinerji,


G.V.K. Md-94
...........................................
6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 4 numaralı bendinin;

i) (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan, (2003/6577 Sayılı BKK ile %0, Yürürlük: 1.1.2004)

ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan, (2003/6577 Sayılı BKK ile %10, Yürürlük: 1.1.2004)

b) (4842 Sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen alt bent, Yürürlük: 24.4.2003) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.), (2003/6577 Sayılı BKK ile %10, Yürürlük: 1.1.2004)

Bilindiği üzere, 4842 Sayılı Kanunun ile "kurum kazançları üzerinden gelir vergisi stopajı sadece kârın dağıtımına bağlı olarak yapılmakta kâr dağıtılmadığı takdirde stopaj yapılmamaktadır."
Kar dağıtımı tam mükellef kurumlara yapılsa bile yine gelir vergisi stopajı kesintisi olmayacaktır.

4842 Sayılı Kanunundan önceki kazançların dağıtılmayıp 24.04.2003 tarihinden sonra dağıtılması halinde 4842 sayılı yapılan değişikle tekrar tevkifat yapılmasını önlemek amacıyla aynı kanun ile geçiş dönemindeki uygulamayı düzenleyen geçici 62. madde eklenmiştir.

Ayrıca Sayın EROL'un belirttiği 243 seri nolu G.V. genel tebliğinde "karın sermayeye ilave edilmesi kar dağıtımı sayılamayacağından" bahisle gerçek kişi ortaklar dahi karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilen kar paylarının beyan edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.


İştirak etmiş olduğun şirketin geçmiş yıl karlarının Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edildiği tarihte yapacağın muhasebe kayıtları:

Kod:
---xx.xx.xxxx----
240/242/245    xxx
       640/641     xxx

---xx.xx.xxxx----
953    xxx       (VERGİYE TABİ OLMAYAN GELİRLER NAZIM HESABI)
   954     xxx   (VERGİYE TABİ OLMAYAN GELİRLER NAZIM HESABI)


---xx.xx.xxxx----
640/641    xxx
       529     xxx

---xx.xx.xxxx----
960    xxx       (MENKUL KIYMETLER CÜZDANI NAZIM HESABI)
   961     xxx   (MENKUL KIYMETLER ALACAKLI NAZIM HESABI)

yada;

---xx.xx.xxxx----
240/242/245    xxx
        529      xxx

---xx.xx.xxxx----
960    xxx       (MENKUL KIYMETLER CÜZDANI NAZIM HESABI)
   961     xxx   (MENKUL KIYMETLER ALACAKLI NAZIM HESABI)


Önemli olan diğer konu da Kar dağıtımı yoluyla elde ettiğimiz iştirak kazancının beyan şeklidir. Bu kazancın, kurumlar vergisi beyannamesinde kara ilave edip, daha sonra iştirak kazancı istisnası olarak gösterilmesi mi? Yoksa kurumlar vergisi beyannamesinde hiç gösterilmemesidir.

Kanaatime göre bu kazancın kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmemesidir.

Saygılar.
 
Üst