İşyeri Adresinin Başka SSK Müdürlüğünün Alanına Nakli ?

Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
İşyeri adresinin başka SSK Müdürlüğünün yetki alanına naklinde SSK açılış bildirgesi Nakil tarihinde verilmek zorunda ve işçiler içinde işe ğiriş verilmek zorunda, burada Nakil Tarihi Karar Tarihimi yoksa kararın tescil tarihimi dir. Bu işleri pratik uygulamada ne şekilde gerçekleştiriyorsunuz.

Saygılar
 
Üyelik
18 Tem 2006
Mesajlar
627
Konum
istanbul
İŞYERİNİN NAKLİ

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki veya aynı ilde diğer bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, işverence işyerinin nakledildiği (taşındığı) yeri çevresine alan Kurum ünitesine nakil tarihinden önce yeniden işyeri bildirgesi verilir. Boşaltılan işyeri ise yine önceden ilgili Kurum ünitesine bildirilir.
Aynı il sınırları içindeki adres değişiklikleri de önceden Kuruma bildirilir. Bu durumda, aynı ilçe içerisindeki adres değişikliklerinde ayrıca bir işlem yapılmaz. İlçe değiştirilmiş ise işyeri dosyası üzerinde yazılı ilçe kodu değiştirilir.
 
Üst