İşyeri Hekimleriyle İlgili Yargıtay Kararı !!!

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
A/2709H.902
YARGITAY KARARI
Hukuk Genel Kurulu
İlgili Kanun/Madde E. No. 2005/9-753 4857/11,39,81 K. No. 2005/12
6023/28 Tarihi: 2.2.2005
* İŞYERİ HEKİMİNİN ÜCRETİ * TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ÜCRET TARİFESİ

ÖZETİ: 6023 sayılı Kanunda, Türk Tabip- ler Birliğine işyeri hekimleri bakımından uyulması zorunlu bir şekilde asgari ücret belirleme yetkisi verilmemiştir. Hal böyle olunca işyeri hekimleri asgari ücret tarifesinin işverenler ba- kımından uyulması zorunlu ve emredici bir yönü mevcut değildir.
 
Üst