İşyeri kayıtları 10 yıl saklanacak

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
31.10.2008 Resul KURT info@resulkurt.com Dünya

Sosyal güvenlik reformuyla birlikte, işyeri kayıt ve belgelerini saklama süresi özel sektör işyerleri için 10 yıla çıktı.

İşyeri defter ve belgeleri;

a) 10 yıl olan saklama süresi 2008 yılı için 5 yıl, 2009 yılı için 6 yıl, 2010 yılı için 7 yıl, 2011 yılı için 8 yıl, 2012 yılı için 9 yıl olarak,

b) 30 yıl olan saklama süresi ise 2008 yılı için 5 ve sonraki yıllarda 30 yıl tamamlanıncaya kadar her yıl birer yıl artırılarak, uygulanacak.

SGK üçüncü kişiye rücu edecek

Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malûl veya vazife malûlü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine malûllük veya ölüm sigortasından yardım yapılmasını gerektiren bir halin doğması halinde üçüncü kişinin sorumluluğu bu madde ile düzenlenmiştir.

Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malûl veya vazife malûlü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücû edilecek.

Malûllük, vazife malûllüğü veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar için kurumca, kurumuna veya ilgililere rücû edilmeyecek.

Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, daha çok bilinen adıyla "Sosyal Güvenlik Reformu" 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi. 5510 sayılı yasayla, sosyal güvenlik sistemimizde önemli değişiklikler yapıldı.

Bir çok okurumuz, sosyal güvenlik reformuna ilişkin kaynak kitap arayışlarını iletiyordu. İşte sevgili dostum Ali Tezel ile birlikte kaleme aldığımız "Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması" isimli kitabın 3. baskısı da yine Yaklaşım Yayınları tarafından piyasaya çıkarıldı.

Resul Kurt ve Ali Tezel tarafından birlikte kaleme alınan "Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması" adlı bu çalışmada, 5754, 5763 ve 5797 sayılı kanunlarla yapılan değişiklikler işlenmiştir. Ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği ve uygulamaya ilişkin yayımlanan yönetmelik ve tebliğlerin tümü de kitabın sonuna alınmak suretiyle okuyucuya mevzuata ulaşmada önemli bir kolaylık sağlanmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde metnine eklenen yorum ve açıklamalarla zenginleştirilmiştir. Kitabın muhasebeci ve mali müşavirlere, yeminli mali müşavirlere, insan kaynakları (personel) müdürlerine, işletme müdürlerine, avukatlara, sendikacılara, öğrencilere, şirket sahiplerine, 4857 sayılı yasaya tabi personel çalıştıran kamu kuruluşları ile özel sektörde görev yapan müfettiş, kontrolör, uzman ve denetçi gibi denetim elemanlarına yararlı olacağını düşünüyorum.

"Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması" isimli kitabı Yaklaşım Yayıncılık'ın Yıldızevler Mh. 11. Sokak Çankaya Konakları A Blok, No: 7 Çankaya / Ankara adresinden, Yaklaşım Yayıncılık bölge bayilerinden, www.yaklasim.com internet sitesinden, Yaklaşım Yayıncılık kitaplarını satan yayınevlerinden alabileceğiniz 0312-439 43 43 numaralı telefondan bilgi
alabilirsiniz.
 
Üst