İşyeri Kirası

Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
74
Konum
Istanbul
Selamlar,

Bir Limited Şirketiz. Şirket merkezimiz firmamızın aktifine kayıtlı bir gayri menkuldür. Ayrıca bu merkezimizde bir de kiracı bulundurmaktayız. Kiracımızdan belirli bir ücret alacağız ve bunu fatura ile belgelendireceğiz. Yaşanacak hukuki, bürokratik ve vergisel süreç nedir?

Teşekkürler.

Not : Bu konu ile ilgili bir başlık açılmış ise ben bulamadım. Şimdiden özür dilerim.
 
Üyelik
3 Ocak 2006
Mesajlar
21
Sn. Engat

Fatura ile beyan etmeniz ve kdv ödemeniz yeterli olacaktır sadece bunun yanında kira sözleşmesi yada kontrat için bir damga vergisi doğacaktır. Bu damga vergisinide damga vergisi beyannamesinde ödemeniz gerekmektedir

Saygılarımla,
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Vergisel Süreç

KVMD17. 1. (2362 sayılı Kanunun 12'inci maddesiyle değişen bent) Şirket kendi ortakları, ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek ve tüzelkişiler, idaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından vasıtalı vasıtasız olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişiler ile olan münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük fiyat veya bedeller üzerinden yahut bedelsiz olarak alım, satım, imalat, inşaat muamelelerinde ve hizmet ilişkilerinde bulunursa;

2. Şirket, 1 numaralı fıkrada yazılı kimselerle olan münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük bedeller üzerinden kiralama veya kiraya verme muamelelerinde bulunursa;

GV. Madde 73- Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi değerinin yüzde 5'idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu'nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin yüzde 10'udur.

Yani kiralama

KV'de sayılan 1.incil ilişkideki kişilere yapılıyorsa kira çok yüksek olmayacak

GV'de sayılan %5 oranının da altında olmayacak.

Ayrıca sözleşmedeki tarihlere göre dönemsellik atlanmamalıdır.
Hukuki Süreç: Yazılı sözleşme yapılıp damga vergisinin atlanmamasıdır. (her nüsha için ayrı DV ödeneceği unutulmasın)

Bürokratik Süreç: Anlamadım.
 
Üst