İşyeri ve İşçiler İçin Tek Bildirim Dönemi Başladı

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Metin Taş-Sezgin Özcan

Bürokratik işlemleri artırması, hem zaman hem de emek kaybına neden olması yönleriyle eleştiri konusu olan, aynı mahiyetteki işyeri ve işçi bildirimlerinin birden fazla kuruma verilmesi uygulaması nihayet sona erdi.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na (SS ve GSS Kanunu) göre işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan sigortalı ve işyeri bildirimlerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu'na yapılması gereken bildirimlerin yerine geçmesine ilişkin düzenleme, SS ve GSS Kanunu'na 5838 sayılı Kanun'la eklenen ek madde 1'de yapılmış, yürürlük tarihi olarak da 1 Ağustos 2009 tarihi belirlenmişti.
Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmeliğin de yayınlanmasıyla 1 Ağustos 2009'dan itibaren tek bildirim dönemi başladı.
Bu arada küçük bir not: 21.07.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin madde numaraları 3'ten 5'e atlıyor. Yani 4. madde yok...
Tamamı
 
Üst