İşyerinde Verilmesi Gereken İş Güvenliği Eğitiminde Eğitmen Özelliği

Üyelik
16 Kas 2006
Mesajlar
203
Konum
izmir
merhabalar;

işyerinde bir iş güvenliği eğitimi düzenlemeyi düşünüyoruz. Kanuni zorunluluktan dolayı. Fakat eğitmen olarak uzunca süre insan kaynakları ve idari işler yöneticiliği yapmış bir arkadaşı düşünüyoruz. Bu arkadaş bir eğitim kurumuna bağlı insan kaynakları eğitmenliği yapıyor. İş güvenliği eğitiminide bu arkadaşa verdirip kurumundan katılım belgelerini personele versek eğitim geçirli olur mu?
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,862
Konum
ankara
Eğitimlerin ilgisi gereği uzmanlar(bu konuda iş güvenliği eğitimi;işyeri tehlike sınıfına bağlı olarak yetkin(A-B-C gurbu)iş güv.uzmanı,iş sağlığı hk. işyeri hekimi)tarafından muayyen süre verilmesi ve bu durumun kayıt altına alınması, isabetli olacaktır.
 
Üyelik
13 Kas 2012
Mesajlar
32
Konum
ankara
Şeref Bey'in söylediklerine katılıyorum. Bahsedilen eğitimlerin amacına ulaşabilmesi için iş sağlığı (işyeri hekimi) ve güvenliği uzmanlarınca verilmesi gerekir.

eğitimin öncesinde de yapılacak risk analiziyle eğitim içeriği oluşturulacaktır.
 
Üyelik
13 Tem 2010
Mesajlar
640
Konum
İstanbul
Yalnız.. personelinizin "mesleki yeterlilik eğitimi" yoksa.. ( meslek lisesi mezunları hariç ) şirket içerisinde bulunan iş güvenliği uzmanının vereceği eğitim her zaman havada kalır..
 
Üyelik
13 Tem 2010
Mesajlar
640
Konum
İstanbul
Ayrıca.. Benim bildiğim iş güvenliği eğitimini işyeri hekimi veremez.. Sadece ve sadece iş güvenliği uzmanı verebilir.. Ve herkeste iş güvenliği uzmanı ne yazık ki olamaz.:)

Mühendis.. ya da.. teknik elemanlar olması gerekiyor.. kimya..fizik mezunu olma şartları var..2 yıllık mezun olmaları yeterli..
 
Üyelik
13 Kas 2012
Mesajlar
32
Konum
ankara
Mesleki eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri birbiriyle ilgili olsa dahi farklı konulardır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Madde 17 3. fıkrasında; Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. hükmü bulunmaktadır. Buna göre, ağır ve tehlikeli işlerle mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde görev yapan kişilerin mesleki eğitimli olması zorunludur.

Bununla beraber tüm çalışanların mesleki eğitim gerektiren bir işte çalışıp çalışmamalarına bakılmaksızın görevlendirilmiş oldukları işlerdeki tehlike- risklerle beraber uygun davranış şekilleri içeriğinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalıdır.

işyeri hekimi aynı zamanda iş sağlığı uzmanı olarak değerlendirilir. Yürütülen hizmetlerde meydana gelebilecek meslek hastalıklarına karşı ve çalışanın psikolojik ve fizyolojik olarak özelliklerine göre işe uygunluğu kapsamında söyleyebileceği çok şey vardır. bu bakımdan işyeri hekimi eğitim veremez demek yanlış olur.

saygılar.
 
Üyelik
13 Kas 2012
Mesajlar
32
Konum
ankara
Kanunun konuyla ilgili hükmünün tamamını paylaşmakta fayda var sanıyorumÇalışanların eğitimi
MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.
 
Üyelik
13 Tem 2010
Mesajlar
640
Konum
İstanbul
Risk analizinde sizinle aynı fikirdeyim.. işyeri hekimi tabiki gerekli eksikleri tanımlayıp işlem yapabilir.. ama bu ekip işidir.. ve tek taraflı çalışma söz konusu olamaz..

Günümüzde iş yeri hekiminin personelinize verdiği "ilk yardım" eğitiminin bile.. resmi olarak bir mahiyeti yokken.. bu tarz bir konu hakkında konuşmamız bile bence gereksiz.:)

Ayrıca..

İşyeri hekimi.. iş sağlığı uzmanı olamaz..

İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı.. bakanlıkça yetkilendirilmiş.. iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişilerdir..

Ben size.. iş sağlığı iş güvenliği eğitimi vermeyin demedim.. tabiki verebilirsiniz ama.. mesleki yeterlilik ile bir bütün teşkil etmektedir..

Mesleki yeterlilik.. kişinin yaptığı işi bildiğini.. ve bilinçli hareket ettiğini belirten bir durumdur..

Kişi.. bilmediği ya da uzmanlık alanına girmediği bir işi yaptığı sürece.. sizin verdiğiniz iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin bir mahiyeti olmaz..

Bu bir fikirdir.. katılıp katılmamak sizin insiyatifinizdedir..
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,862
Konum
ankara
Sanırım başlangıçtaki iletinin dışına çıkmış bulunmaktayız.
Konumuz, çalışanlara ilişkin mesleki eğtim-mesleki yeterlilik-eğitim belgesi verilmesi değil,bu apayrı bir konu ve işyerinde sağlanamaz.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,862
Konum
ankara
İş sağlığı ve güvenliği konularına istinaden,işyerinde çalışanlara sözkonusu bu eğitimleri verdirmek,elbette" işverenin genel yükümlülüğü"(6331/M.4-(Çalışanların eğitimi M.17)ndedir,"İşcilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri"İSGB ve OSGB lerin görev ve sorumlulukları kapsamındadır.(İş Sağ.ve Güv.Hiz.Yöntm.Taslağı/M.12-c muhtemel böyle kalır)-(Bilgilendirme bahsi 6331/M.16-1)
 
Son düzenleme:
Üst