resim

İşyerlerinde İşgüvenliği ile Görevli Mühendis Çalşt.Mecburiy

Üyelik
9 Ara 2005
Mesajlar
151
Konum
afyon
merhabalar, haberi olmayan formdaşlarla bu bilgiyi paylaşmak itedim.


İŞVERENLERİN İŞYERLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA MECBURİYETİ

İş Kanunu'na göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdür.

Konuyla ilgili “ İş Güvenliği ile İlgili Mühendis veya Teknik Elemanların Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 20.01.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin geçici 1. maddesi '' Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süre ile (20.01.2005'e kadar) iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar için iş güvenliği uzmanlığı sertifakası şartı aranmaz ''hükmünü getirmişti. 4 Şubat 2005'te yapılan Yönetmelik değişikliği ile bu süre 20.01.2006 olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik uyarınca 20.01.2006 tarihine kadar iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar için iş güvenliği uzmanlığı sertifakası şartı aranmayacaktır.

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman çalıştırma zorunluluğu sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsamaktadır.

Yönetmelikte geçen;

İş Güvenliği Uzmanı; Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış, iş güvenliği ile ilgili mühendis veya teknik elemanı;

Mühendis; Üniversitelerin kimya, makine, maden jeoloji, metalürji, endüstri, elektrik, elektronik, inşaat, fizik, jeofizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre, gıda mühendisliği ve mimarlık bölümleri ile ziraat fakültelerinin tarım makinaları bölümünden mezun olanları;

Teknik Eleman; Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği bölümleri, kimyagerlik, fizik, jeofizik ve jeoloji bölümleri ile Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olanları ifade etmektedir.

İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işini yürütmek üzere, işyerinin risk grubuna ve işçi sayısına göre bir veya daha fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmek ve bu görevlerin yapılması için gerekli yer, araç-gereç ve personeli temin etmekle yükümlüdür.

İş Güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek mühendis veya teknik elemanın Bakanlıkça verilen '' iş güvenliği uzmanlık sertifikası'' na sahip olması gerekmektedir. Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz üzere 20.01.2006 tarihine kadar iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar için iş güvenliği uzmanlığı sertifakası şartı aranmayacaktır.

İşverenler işyerinde, başka bir görevi yürüten mühendis veya teknik elemanı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olması şartı ile iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilirler.

Yönetmelikte İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika sınıfları belirtilmiştir. Bunlar:

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası: İş sağlığı ve güvenliği alanında en az üç yıl teftiş yapmış iş müfettişleri ile Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü'nde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az on yıl çalışmış mühendis ve teknik elemanlara istekleri halinde; Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak en az sekiz yıl görev yaptığını belgeleyen ve Bakanlıkça açılan sınavda başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara verilir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası: Kamu kurum veya kuruluşlarında veya özel sektörde iş güvenliği ile ilgili olarak en az üç yıl görev yaptığını belgeleyen ve Bakanlıkça açılacak sertifika eğitim programına katılmak ve sınavda başarılı olmak kaydı ile verilir.

A Sınıfı Sertifikaya sahip olanlar bütün işyerlerinde, B Sınıfı Sertifikaya sahip olanlar I.-II.-III. ve IV. risk gruplarında yer alan işyerlerinde, C Sınıfı sertifikaya sahip olanlar I.-II. ve III. risk gruplarında yer alan işyerlerinde görev yapabilirler. İşyerlerinin hangi risk grubuna girdiği '' İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği ''nde belirtilmiştir.

İş güvenliği uzmanları, Yönetmelikte belirtilen görevleri eksiksiz yerine getirmek için:

- I. Risk Grubunda yer alan işyerlerinde ayda en az bir iş günü,

- II. Risk Grubunda yer alan işyerlerinde ayda en az iki iş günü,

- III. Risk grubunda yer alan işyerlerinde ayda en az üç iş günü,

- IV. Risk Grubunda yer alan işyerlerinde ayda en az dört iş günü,

- V. Risk Grubunda yer alan işyerlerinde ayda en az beş iş günü çalışmak zorundadırlar.

İşverenler, Yöntmelik'te belirtilen nitelikleri taşıyan iş güvenliği uzmanı veya uzmanlarıyla sözleşme yaparlar. Sözleşme, Yönetmelik ekindeki örneğe uygun olarak düzenlenir. Yapılan sözleşmenin bir nüshası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne gönderilir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde, bu durum taraflarca üç iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

I. ,II. ve III. Risk Gruplarında yer alan ve 500 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekmektedir.

IV. ve V. Risk Gruplarında yer alan ve 300 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ise tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi gerekmektedir.

Yükümlülüğe uymayan işverenlere 2005 yılı için 714.46 YTL idari para cezası uygulanacaktır.

selam ve saygılarımla;
 
Üyelik
9 Ara 2005
Mesajlar
151
Konum
afyon
merhabalar, bugün yayımlanan resmi gazete ile yukarıdaki kanun dğişikliği, 20/09/2006 ya kadar uzatıldı!

selam ve saygılarımla,
 
Üst