Kabul edilmeyen istifa

Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
32
Konum
denizli
merhaba,
Eleman 8 yıldır çalışmakta olduğu işyerinden ayrılmak istiyor. İşyeri elemanın ayrılmasını istemediğinden istifasını kabul etmemektedir. Noter kanalı ile istifa mektubunu gönderdikten sonra normalde 2 ay daha ihbar süresi olarak çalışması gerekmektedir.
2 aylık sürer zarfında rapor almış olsa 2 aylık süreden düşülür mü ? yoksa rapor süresi 2 aya ilave mi olur ?
2 aylık süre zarfında eleman işten atılacak kadar devamsızlık yaparsa işveren ihbar tazminatını hak eder mi ?
Şimdiden teşekkür ederim.
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Kabul edilmeyen istifa

Yarg. 9. HD, 4.3.1999 E. 1999/2826, K. 1999/4097.
Bildirim süresi içinde istirahat raporu alınması-raporlu süre ile bildirim
süresinin iç içe girememesi ve sürenin uzaması-raporuna sağlık yönetmeliğine
uygun olmaması
6 1. ?sveren tarafından 8 haftalık bildirim süresine akdi feshedilen
isçi bildirim süresi içinde 36 gün istirahat raporu aldığından, raporun
süresi ile bildirim süresi iç içe giremez ve bildirim süresinin rapor
süresi kadar uzatılmıs olduğunun kabulü gerekir.
2. ?sçinin aldığı raporun hizmet akdinin eki niteliğindeki sağlık yönetmeliğine
uygun olmadığı dikkate alınmalıdır.
?sK 13
DAVA: Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatının ödetilmesine
karar verilmesini istemistir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıstır.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmis olmakla dosya incelendi,
gereği konusulup düsünüldü:
YARGITAY KARARI
1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere
göre, davacının asağıdaki bendin kapsamı dısında kalan temyiz itirazları
yerinde değildir.
2. Davalı isçinin 1475 sayılı ?s Kanununa göre çalısma süresini dikkate alarak 8
haftalık önel vermek suretiyle hizmet akdini feshedeceğini davacı bankaya bildirmistir.
Ancak önel içinde toplam 35 gün istirahat raporu almıstır. Öncelikle
belirtmek gerekir ki rapor hizmet akdinin eki niteliğindeki sağlık yönetmeliğine
uygun değildir. Gerçekten yönetmelik hükümlerine göre dısardan alınan hekim
raporunun isyeri hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir ki, bu islem yerine
getirilmemistir. Ayrıca belirtmek gerekir ki önel vermek suretiyle fesih bildiriminde
taraflardan hangisi bulunursa bulunsun sayet isçi istirahat raporu almıs
ise raporlu süreyle ihbar öneli iç içe giremez
. Bu nedenle rapor süresi kadar ihbar
önelinin uzatılmıs olduğu kabul edilmelidir.
Tüm bu hususlar dikkate alınarak talep edilen 36 günlük ihbar tazminatının tamamının
hüküm altına alınması gerektiği halde yazılı sekilde karar verilmesi hatalı
olup bozmayı gerektirmistir.
64
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, pesin
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.3.1999 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
 
Üst