Kamyonet Alım Kdv

Üyelik
22 Tem 2005
Mesajlar
4
:roll:

Herkese İyi Çalışmalar
Satış Sözleşmesi ile bir araba aldık.Kamyonet bu araba fatura da gelmeyecek.Satış sözleşmesindeki bedelden kdv ayırıp işleyeceğim.Bineklerde kdv yi indirim konusu yapamıyorum ama kamyonette indirebiliyordum galiba Bu konuda yanlışsam lütfen bildirirmisiniz.

İyi Haftasonları
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın .......,


Sorunuz açık değil.

Anladığım kadarı ile kullanılmış kamyonet alacaksınız. Bu komyonet;

1- Şirket üzerine mi kayıtlı,
2- Nakliyecilik işi ile uğraşan gelir vergisi mükelelefi olan şahıs üzerine mi kayıtlı,
3- Özel işleri için kullanan (ticari olmayan) şahıs üzerine mi kaytlı.


1 ve 2. maddenin olması halinde, size % 18 oranında KDV'li fatura kesilmesi gerekmektedir.

3. maddenin olması halinde gider pusulası düzenleyerek belgelendirmeniz gerekmektedir. Ancak herhangi bir stopaj yada KDV hesaplanmaması gerekmektedir.

Saygılar.
 
S

SMMM Kenan GÜMÜŞ

Ziyaretçi
Sayın Jojo,
KDV'nin nasıl indirileceği, aşağıdaki KDV Kanunu maddesinde belirtilmiştir.

"VERGİ İNDİRİMİ

Madde 29- 1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:

a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,

b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,

c) (3297 sayılı Kanunun 9. maddesiyle eklenen bent) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,

2. (5035 sayılı Kanunun 9. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2004’ten geçerli olmak üzere 2.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra)(*) Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

3. (3297 sayılı Kanunun 9. maddesiyle eklenen fıkra) İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

4. (3297 sayılı Kanunun 9. maddesiyle 3. fıkra 4. fıkra olmuştur.) Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir."

Yani kdv'yi sözleşme vs. gibi evraklarla indiremezsiniz.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
SMMM Kenan GÜMÜŞ' Alıntı:
Lütfen sorular soru gibi olsun, açık ve net olsun, Noktası, Virgülü olsun, Paragrafı vs. olsun ki daha iyi anlaşılsın ve güzel cevaplar gelsin.
Merhaba,
Bu fikre sonuna kadar katılıyorum. Doğru bir yanıt alabilmek için sorunun anlaşılır olması gerekiyor. Sorunun anlaşılabilmesi için ise (en azından asgari ölçüde olsada) imla kurallarına uyulmalı.
 
Üyelik
22 Tem 2005
Mesajlar
4
Herkese verdikleri cevaplar için teşekkür ederim.Sorumu çok açık yazmadığım için yaptığınız eleştirileride haklı buluyorum. Burası forum sonuçta ama imlam zayıftır eleştirilerinizede teşekkürler.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Merhaba,


Yapılan eleştiriyi kabul etmek erdemliktir. Bundan dolayı sizi kutluyorum.

Zaten yapılan eleştiri direkt size değil forum kurallarına uymayan arkadaşlaradır. Lütfen forum kurallarındaki yazdığı şekilde;

1- Yazılarımıza büyük harfle başlayalım.
2- Yazının tamamında büyük harf kullanmayalım.
3- Yazıya başladıktan sonra ara vermeden 40-50 satırlık yazılar yazmayalım. (İmla kuralları ile yazım görüntüsüne dikkat edelim.)

Bu üç kurala uyulmadığı takdirde ne oluyor ?

1- Soruyu okuyan arkadaşlarımız yazıya konsantre olamıyor ve soruyu tam olarak anlayamıyor, çünkü yazıyı okurken yoruluyor.
2- Yazılan soru okunmak istenmediği yada okunduğu halde anlaşılamadığı için sorunuza cevap verilmiyor yada verilmek istenmiyor. (şahsen ben vermiyorum, çünkü okurken yoruluyorum)
3- Sorunuza cevap verilmediği için siz veya bu konudan faydalanacak diğer arkadaşlar cevaptan mahrum kalıyor.

Bu yazım genel olarak yazılmış olup, bütün arkadaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri umuduyla...

Saygılar.
 
Üst