Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin cezaları affa girermi.?

Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
98
Konum
istanbul
merhabalar gerçek usulde 2008/ temmuz ayına ait olan kdv,2.dönem geçici,2.dönem muhtasar ve 2008 yıllık gelir vergisi beyannamelerini 25.02.2011 tarihinden sonra vermemiz halinde kesilen cezalara torba yasası uygulanmaktamıdır. 02.05.2011 tarihine kadar 31.12.2010 öncesine ait beyannamelere çıkan vergilerin tabi olduğunu okudum ancak cezalar hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilim cezalar %50 indirime tabimidir. teşekkürler
 
Üyelik
24 Haz 2010
Mesajlar
83
Ynt: Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin cezaları affa girermi.?

affa girmez diye düşünüyorum dediğiniz gibi 31.12.2010 ve öncesi cezalar içinde aynısı geçerli
 

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,957
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin cezaları affa girermi.?

peki şu ana kadar beyan edilmemiş ve dolayısıyla ödenmemiş damga vergilerinin bu aftaki durumu nedir?
 
Üyelik
23 Eyl 2010
Mesajlar
269
Konum
İstanbul
Ynt: Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin cezaları affa girermi.?

6111 sayılı yasa ile ilgili gib tebliği sayfa 64 teki örnekten anladığım kadarıyla pişmanlıkla ve kendiliğinden veirlen beyanlar yapılandırma kapsamına giriyor. Hatta kesilmesi gereken usulsüzlük cezalarının tamamından vazgeçileceği yazıyor.
 
Üyelik
21 Mar 2006
Mesajlar
57
Ynt: Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin cezaları affa girermi.?

Tebliğ Taslağından alıntıdır

B- KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar 213 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiştir.
1- Başvuru Süresi ve Şekli
Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin bu Tebliğin ekinde yer alan (Ek:6/B) örneğe uygun başvuru dilekçesiyle birlikte kapsama giren dönemlere ilişkin vergi beyannamelerini 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir.
6111 sayılı Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde kendiliğinden verilecek beyannamelerden elektronik ortamda gönderilebilenlerin; yıllık gelir veya kurumlar ile katma değer vergisi beyannamelerini ya da muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler tarafından 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde sayılan borçluların bu madde kapsamında yaptıkları başvuru üzerine yapılandırılan alacak tutarını anılan bentte yer alan sürede ödeme taleplerini başvuru sırasında belirtmeleri gerekmekte olup bu mükellefler tarafından yapılacak başvuruların ilgili vergi dairesine kağıt ortamında yapılması uygun görülmüştür.
2- Alacak Tutarının Tespiti
Madde hükmünden, 213 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarının; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi suretiyle yararlanılacaktır. Bu hükme göre yapılan ödemeler üzerine vergi cezalarının ve gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir.
213 sayılı Kanun hükümlerine göre bu şekilde verilen beyannameler üzerine gerekli vergi cezaları kesilerek mükellefe tebliğ edilecek ve mükellefin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödeme yapmasını müteakip terkin edilecektir.


Kanunun bu hükmünden yararlanabilmenin şartının;kanunda öngörülen süre ve şekilde ödeme yapılması olduğunu anlamaktayım. Yani kanunun ilgili maddesini belirterek müracaat et beyannemelerini ver cezaları kesilsin, kanuna uygun olarak ödemelerini yap ve daha sonra cezalar terkin edilecek diyor. Ben böyle anlıyorum
 
Üst