Karayolu Taşıma Kanunu Yetki Belgesi

Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
7
Karayolu Taşıma Kanununun Geçici 1 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan karayolu taşımacılık faaliyetleri (A1,A3,G1,G3,G4,H1,K1, K2,K3,L1,L2,M1,M2,M3,N1,N2,P1,P2,R1,R2,T1,T2,T3) için 25.02.2005 tarihine kadar yetki belgesi almak zorunda olan gerçek ve tüzel kişilerin bu yetki belgelerini alma sürelerinin 25.08.2005 tarihine kadar 6(altı) ay süreyle uzatılmıştır.

K YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Ön Değerlendirme Formu (Örneği İnternet sitemizde mevcut)
Taşımacı Gerçek Kişi İse İlgili Kişinin, Tüzel Kişilik ise Firma Ortakları İle Temsile Yetkili Kişinin Adli Sicil Belgesi İle Nüfus Cüzdanı Örnekleri
Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişilerin İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı suretleri)
Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi İle Değişiklikleri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya Yetki Belgesi talebinde bulunan Gerçek Kişi/ Tüzel Kişinin Kayıtlı Olduğu Esnaf Odası / Ticaret Odası Belgesi (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)
Taşımacıya Ait Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Örnekleri
Taşımacının Merkezi Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Örneği
25.02.2004 Tarihinden Önce Nakliyecilik Faaliyetinde Bulunduğunu Belgeleyen kayıtlı olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Yazı,
Yetki Belgesi Ücreti İle Taşıt Belgesine Kayıt Edilecek Taşıtların, Taşıt Kartı Ücretlerinin Yatırılmış Olduğunu Gösteren Makbuz Asılları. (Banka Hesap Numaraları için Ana Sayfadaki “ DUYURULAR” bölümüne bakınız.
K YETKİ BELGESİ TALEP EDENLER İÇİN BİLGİ NOTU:

K türü yetki belgesi talep edenler, 30.04.2005 tarihine kadar yetki belgelerini %89 oranında, 25.08.2005 tarihine kadar %87 indirimli olarak alabilirler. Ayrıca, 30/4/2005 tarihine kadar başvurarak yetki belgesi ücretinin 1/10'ini (onda birini) 25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında, kalanını ise; 2005 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ayları içinde ve 25 Ağustos'a kadar toplam belge ücretinin her ay %15'inin üzerinde taksitler halinde ödemeleri kaydıyla %89 indirimden yararlanırlar.
K2 yetki belgesi talep edenlerin, Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi ibraz etmeleri zorunlu değildir.
Kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla, il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 25.02.2007 tarihine kadar yetki belgesi almak zorunlu değildir.
K1 yetki belgesi talep eden adi ortaklıklar, 25.08.2005 tarihine kadar müracaat etmeleri ve diğer şartları sağlamaları halinde K1 yetki belgesi alabilecek, ancak durumlarını yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uygun hale getireceklerdir.
K2 yetki belgesi talep eden adi ortaklıklar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki diğer şartları sağlamaları halinde K2 yetki belgesi alabileceklerdir.
K2 yetki belgesi talep edenlerin sadece kendi iştigal konularında vergi mükellefi olmaları ve bunu belgelemeleri yeterli görülmektedir.
K1 yetki belgesi talep eden bireysel taşımacıların tebligat adresi olarak bir adres beyan etmeleri ve bununla ilgili belgeleri ibraz etmeleri yeterli olmaktadır. ( Örneğin ev adresi ve bununla ilgili kira kontratı/tapu fotokopisi, ikametgah ilmühaberi veya vergi levhasında belirtilen adresten herhangi biri)
Karayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce nakliye sektöründe faaliyette bulunduğunu herhangi bir belge ile belgeleyenlerden, meslek odalarından birine kayır şartı 25.08.2005 tarihine kadar aranmamaktadır.
K2 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerden “nakliye sektöründe” faaliyette bulunma şartı değil, “ticari faaliyette” bulunma şartı aranır

YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ 25.08.2005 tarihine kadar %87 indirimlidir.
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
Erdoğan bey bu yetki belgesi 3.5 tonu aşan taşımacılık faaliyetlerini kapsıyor. Tonajla ilgili değişiklik yok sanırım
 

Benzer konular

Üst