Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Arkadaşlar merhaba,

Aşağıda yazılı yönetmelikle ilgili uygulama yapan arkadaşlar varsa bilgilerini bizlerle paylaşırlar ise çok memnun olurum.

a) Firmaların kendi malını ya kendi araçları yada anlaştıkları şahıs araçları ile taşıttırmaları sıkça rastalanan bir olaydır.

b) Yine firmanın üzerine kayıtlı araçla aynı grup firmalarının mallarını taşıması da sıkça rastalanan bir olaydır.

c) Yine personelini kendi araçları ile taşıyan firmalar mevcuttur.

Bu ve buna benzer olaylar tüm firmaları ilgilendirmektedir. Bu konuda görüş ve öneriler nelerdir ?

Saygılar.


Karayolu Taşıma Yönetmeliği Ve Mesleki Yeterlilik Eğitimi İle İlgili Önemli Duyu

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında hazırlanarak 25.02.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre; kendi esas iştigal konusu ile ilgili taşımalarını kendi araçları ile gerçekleştiren firmalar ile oto kiralama, otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, acentelik, eşya taşımacılığı, lojistik işletmeciliği, kargo işletmeciliği, nakliyat ambarı işletmeciliği, dağıtıcılık(kuryecilik), taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği vb. faaliyetlerinin Yetki Belgesi ile yapılması hüküm altına alınmıştır. Buna göre; kendi firmalarına ait araçları bulunan ve firmalarına ait her türlü eşya ve yükü bu araçlar ile sevk eden tüm firmaların faaliyet alanına ve araç tonajlarına bakılmaksızın "K 2", ticari amaçla taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların "K 1" ve ev/büro eşyası taşımacılığı ile iştigal eden firmaların "K 3" yetki belgesi alması zorunludur.

Her firma 1 adet Yetki Belgesi, her aracına bir adet taşıt kartı alacaktır. Taşıt kartı ücreti 50 YTL.'dir. · Kendi iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3.5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 25.02.2007 tarihine kadar Yetki Belgesi alma şartı aranmayacaktır. T.C. Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat edecek firmalar 30.04.2005 ve 25.08.2005 tarihine kadar çeşitli indirimlerden faydalanacak, bu tarihten sonra "K 2" ve "K 3" yetki belgeleri ücretleri 5.000 YTL., "K 1" yetki belgesi ücreti 10.000 YTL. olarak uygulanacaktır. · 25.02.2004 tarihinden önce faaliyetini sürdürdüğünü belgeleyen ve ilk defa Yetki Belgesi alarak faaliyetine devam edecek firmalara, Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirebilmeleri için 2 yıllık ek süre tanınmıştır. 26.02.2005 tarih ve 25739 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre; · T.C. Ulaştırma Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'ne "K" türü yetki belgesi almak üzere 30 Nisan 2005 tarihine kadar müracaat edecek üyelerimiz % 89, bu tarihten sonra 25 Ağustos 2005 tarihine kadar müracaat edecek üyelerimiz % 87 oranındaki indirimden faydalanacaktır. · "K 2" ve "K 3" yetki belgeleri 30 Nisan 2005 tarihine kadar 550 YTL., 25. Ağustos 2005 tarihine kadar 650 YTL., 25 Ağustos 2005 tarihinden itibaren 5.000 YTL. olacaktır. · "K 1" yetki belgesi ise 30 Nisan 2005 tarihine kadar 1.100 YTL., 25 Ağustos 2005 tarihine kadar 1.300 YTL., 25 Ağustos 2005 tarihinden itibaren 10.000 YTL. olacaktır. · "K" türü hariç olmak üzere ilk defa yetki belgesi alacak üyelerimiz, 30 Nisan 2005 tarihine kadar % 18, bu tarihten 25 Ağustos 2005 tarihine kadar % 10 indirimden faydalanacaktır. · 30 Nisan 2005 tarihine kadar T.C. Ulaştırma Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'ne başvurarak yetki belgesi ücretinin 1/10'unu (onda birini) 30 Nisan 2005 tarihine kadar, kalanını ise 2005 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ayları içinde ve 25 Ağustos 2005 tarihine kadar toplam belge ücretinin her ay % 15'inin üzerinde taksitler halinde ödemeleri kaydıyla "K" türü yetki belgesi alacak üyelerimiz % 89, diğer yetki belgelerini alacak üyelerimiz % 18 indirimden yararlanacaktır. ·

Ayrıca, 03.09.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'ne göre; faaliyet türüne göre yetki belgesi alan firmaların, yetki belgesi türüne göre Üst Düzey Yönetici (ÜDY) ve Orta Düzey Yönetici (ODY) ile tüm sürücülerin (SRC) türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu kılınmıştır. · Mesleki Yeterlilik Belgesi müktesep hak müracaatları 31.12.2005 tarihinde sona erecektir. · 03.09.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'ne göre; "K 2" yetki belgesi alan firmalarda istihdam edilen tüm sürücülerin (SRC) türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu kılınmıştır. · (SRC) türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu olan sürücüler, dilekçelerinin ekine, çalıştığı firmalardan 25.02.2004 tarihinden geriye doğru en az 3 yılı kapsayan alacakları yazı, SSK bordrolarının fotokopileri veya SSK internet sitesinden alacakları dökümü, ehliyet fotokopilerini ve 2 adet fotoğraf ekleyerek iadeli taahhütlü mektup ile Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek ANKARA adresine 31.12.2005 tarihine kadar müracaat edeceklerdir. Detaylı bilgi almak için: T.C. Ulaştırma Bakanlığı T.C. Ulaştırma Bakanlığı İzmir Bölge Md. Telefonları Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 464 81 44 - 463 74 62 0.312. 550 11 97 - 0.312. 550 11 99 463 59 75 - 464 81 02 0.312. 550 12 00 - 0.312. 550 12 20 463 52 92 - 464 81 20(faks) 0.312. 550 12 27-0.312.2120849(faks) www.kugm.gov.tr K YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER · Başvuru Dilekçesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak) · Ön Değerlendirme Formu (Örneği Odamız web sitesinde (duyurular) ve Ulaştırma Bakanlığı İnternet sitesinde mevcuttur.) · Taşımacı Gerçek Kişi İse İlgili Kişinin, Tüzel Kişilik ise Firma Ortakları İle Temsili Yetkili Kişinin Nüfus Cüzdanı Örnekleri · Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişilerin İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı suretleri) · Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi İle Değişiklikleri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya Taşımacı Gerçek Kişi/ Firmanın Kayıtlı Olduğu Esnaf Odası / Ticaret Oda Belgesi (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) · Taşımacıya Ait Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Örnekleri · Taşımacının Merkezi Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Örneği 25.02.2004 Tarihinden Önce Nakliyecilik Faaliyetinde Bulunduğunu Belgeleyen Vergi Dairelerinden Alınmış Yazı, · Yetki Belgesi Ücreti İle Taşıt Belgesine Kayıt Edilecek Taşıtların Taşıt Kartları Ücretlerinin İçin Yatırılmış Olduğunu Gösteren Makbuz Asılları (Ücretler T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesinin 7071889-5002 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılacaktır.) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ayrıca, Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunanların, Mesleki Yeterlilik Belgesi almalarını Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği ile hüküm altına almıştır. Hüküm altına alınan Mesleki Yeterlilik Belgelerine aşağıda yer verilmiştir. a) ÜDY (Üst Düzey Yönetici) türü Mesleki Yeterlilik Belgesi 1) ÜDY1 uluslararası yolcu taşımacılığı 2) ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı 3) ÜDY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı 4) ÜDY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı b) ODY (Orta Düzey Yönetici) türü Mesleki Yeterlilik Belgesi 1) ODY1 uluslararası yolcu taşımacılığı 2) ODY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı 3) ODY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı 4) ODY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı c) SRC (Sürücü) türü Mesleki Yeterlilik Belgesi 1) SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı 2) SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı 3) SRC3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı 4) SRC4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı 5) SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı Üst Düzey Yönetici: KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumundaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri, Orta Düzey Yönetici: Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir biçimde sevk ve idare eden müdür, idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. ünvanlar ile istihdam edilen kişileri kapsamaktadır. Bu kapsamda; B3, C1, D3, E1, E2 ve K2 türü Yetki Belgesi ile faaliyetini sürdürecek üyelerimiz hariç olmak üzere; 1 ) B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü Yetki Belgesi alarak faaliyetine devam edecek üyelerimizin, en az bir adet Üst Düzey Yönetici (ÜDY) ve bir adet Orta Düzey Yönetici (ODY) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi ve kişileri istihdam etmeleri, 2 ) A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H1, H2, K1, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 türü Yetki Belgesi alarak faaliyetine devam edecek üyelerimizin, faaliyet alanlarına uygun en az bir adet Orta Düzey Yönetici (ODY) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Yetki Belgesi alarak faaliyet gösteren firmalara ait taşıt kartı alınmış (K2 dahil) motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişilerin sürücü (SRC) türü Mesleki Yeterlilik Belgesini alması zorunludur. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde öngörülen Mesleki Yeterlilik Belgesi alma şartı 30.06.2006 tarihine kadar aranmayacaktır. 25.02.2004 tarihi itibariyle Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yer alan faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda, en az 10 yıl Üst Düzey Yöneticilik yapanlara, durumlarını belgelemeleri ve 31.12.2005 tarihine kadar Ulaştırma Bakanlığı'na müracaat etmeleri şartıyla kendilerine doğrudan ilgili Üst Düzey Yönetici (ÜDY) türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir. 25.02.2004 tarihi itibariyle en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlara Üst Düzey Yönetici (ÜDY) türü Mesleki Yeterlilik Belgesi hariç olmak üzere durumlarını belgelemeleri ve 31.12.2005 tarihine kadar Bakanlığa müracaat etmeleri şartıyla kendilerine doğrudan ilgili Orta Düzey Yönetici (ODY) veya Sürücü Yeterlilik Belgesi (SRC) türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir. Üst Düzey Yönetici (ÜDY), Orta Düzey Yönetici (ODY) ve Sürücü (SRC) eğitimi ve sınavından muaf olmak üzere, mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek üzere Bakanlığa (Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü) müracaat etmek isteyen üyelerimiz, dilekçelerinin ekine, çalıştıkları firmalardan aldıkları, çalıştıkları süreleri belirten yazı ve SSK primlerinin ödendiğini gösteren belge (ÜDY için Ticaret Sicil Gazetesi) ile sürücü belgelerinin (ehliyet) (SRC için) fotokopilerini ibraz etmek zorundadır. 24.02.2004 tarihinden geriye doğru (ÜDY için) 10 veya (ODY veya SRC için) 3 yıllık mesleki tecrübesini belgeleyemeyenler ile 24.02.2004 tarihinden sonra faaliyete başlayanların Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere eğitim ve sınava tabi olacağı öngörülmektedir. 31.12.2005 tarihine kadar Bakanlığa müracaat etmeyenler bu haklarını kaybederler. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında verilecek eğitime ilişkin çalışmalar İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından da gerçekleştirilmektedir. Detaylı bilgi almak için; Ulaştırma Bakanlığı web adresi: http://www.ubak.gov.tr/tr/kugm/kugm/index.html Ulaştırma Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü adres ve telefonları: Atatürk Cad. No:178 Pasaport-İZMİR 464 81 44 - 463 59 75 - 463 52 92 - 464 81 02 - 463 74 62 FAKS: 464 81 20 Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü adres ve telefonları: Hakkı Turayliç Cad. No:5 06338 Emek-ANKARA (0.312) 550 11 97 - (0.312) 550 11 99 - (0.312) 550 12 00 - (0.312) 550 12 20 - (0.312. 550 12 27) FAKS: (0.312) 212 08 49 İzmir Ekonomi Üniversitesi adres ve telefonları Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova-İZMİR 279 25 25 - 278 77 56 - 278 74 80 - 278 68 92 - 278 68 06 - 278 13 00 FAKS: 279 26 26 - 488 81 65 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ'NİN (K) TÜRÜ YETKİ BELGESİNE İLİŞKİN 13. MADDESİ Madde 13- Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Özel Şartları. K Türü yetki belgeleri için; K 1 Yetki Belgesi almak için: Başvuran, gerçek kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 10 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, K 2 Yetki Belgesi almak için: Başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıta, K 3 yetki belgesi almak için: Başvuran, gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 5 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

Alıntı : AYDIN TİCARET ODASI
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
51
Kod:
T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü


SAYI :B.11.0.KUG.0.11.00.00/12779						
KONU:Süre Uzatımı								11/07/2005İLGİ: 04.02.2005 tarih ve 2597 sayılı yazımız.


Karayolu Taşıma Kanununun Geçici 1 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan karayolu taşımacılık faaliyetleri (A1, A3, G1, G3, G4, H1, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, P1, P2, R1, R2, T1, T2, T3) için ilgi yazımız eki Makam Olur’u ile 25.08.2005 tarihine kadar uzatılmış olan yetki belgesi alma süresinin, ikinci altı aylık süre uzatımı verme yetkisi de kullanılarak 25.02.2006 tarihine kadar uzatılması ilişikte bir örneği gönderilen Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.                                                          Talat AYDIN
                                                             Bakan a.
     Genel Müdür 


EK: 2 sayfa Makam Oluru


DAĞITIM:
Ulaştırma Bölge Müdürlükleri
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
51
Sayın ERGÜL,

Uygulama konusunda henüz detaylı bilgim yok ama yukarıda verdiğim yazıdan da anlaşıldığı üzre Ulaştırma bakanlığı tekrar ikinci altı aylık süre uzatımına gitmiştir. Buda bize altı ay içinde konuyu detaylı inceleme fırsatı verecektir sanırım.

Bu arada Ulatırma bakanlığının bu yönetmeliği niye çıkardığını bilen varsa lütfen görüşlerini yazsın.
 
Üyelik
20 Tem 2005
Mesajlar
58
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu /Yönetmeliği gereğince;
Kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla, il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları içinde yapılan şehiriçi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan yapılan taşımalar için "25/07/2007 " tarihine kadar yetki belgesi alma zorunluluğu yoktur.

Aysen Lisarlı İst.
 
Üst