fonradar

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Teslimi Özel Matrah Uygulanır mı?

Üyelik
2 Ocak 2015
Mesajlar
16
Konum
MERSİN
Merhaba, emlak işiyle iştigal eden mükellefimiz, 2 sene önce vergi mükellefi olmayan birinden satın aldığı arsayı kat karşılığı bir müteahhide verdi. İnşaat tamamlandı ve karşılıklı fatura kesilmesi gerekiyor. Müteahhide kesilecek arsa faturası 7104 sayılı kanun hükümlerinden faydalanarak özel matrah uygulamasına tabi midir?
 
Merhaba, emlak işiyle iştigal eden mükellefimiz, 2 sene önce vergi mükellefi olmayan birinden satın aldığı arsayı kat karşılığı bir müteahhide verdi. İnşaat tamamlandı ve karşılıklı fatura kesilmesi gerekiyor. Müteahhide kesilecek arsa faturası 7104 sayılı kanun hükümlerinden faydalanarak özel matrah uygulamasına tabi midir?
KDV kanunu 2.5 e göre trampa iki ayrı teslim hükmündedir. KDV tebliğinin 4.9. maddesinde de "3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır." denilmektedir.
Buna göre mükellefinizin, 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi almış olması ve aldığı arsanın vasfında esaslı bir değişiklik (cins tashihi, parselasyon vb) yapmamış olması koşuluyla özel matrah şeklini uygulayabileceği kanaatindeyim.
 
KDV kanunu 2.5 e göre trampa iki ayrı teslim hükmündedir. KDV tebliğinin 4.9. maddesinde de "3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır." denilmektedir.
Buna göre mükellefinizin, 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi almış olması ve aldığı arsanın vasfında esaslı bir değişiklik (cins tashihi, parselasyon vb) yapmamış olması koşuluyla özel matrah şeklini uygulayabileceği kanaatindeyim.
Mükellefimiz gerekli taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip, kafamızı karıştıran arsanın konuta dönüşmüş olmasıydı yorumunuz için teşekkür ederim
 
Üst