Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan araç

Üyelik
5 Şub 2010
Mesajlar
171
Konum
İSTANBUL
merhaba arkadaşlar, konuyu doğru yerde mi açtım bilmiyorum ama stok affıyla ilgili bir sorum olacak, stok,demirbaş, emtia kayıtlarının düzeltilebileceğinden bahsediliyor. Fakat bizim firmamızda araçlarla ilgili sorun var, yani kayıtlarda görünen araç daha önce satılmış ama kayıtlardan düşülmemiş. Stok affı kapsamına buda girer mi? Yani mayıs tarihli araç satış faturasını kesip işlem yapabilir miyiz? Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Üyelik
21 Haz 2011
Mesajlar
15
Konum
bodrum
Ynt: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan araç

6111 sayılı Kanununda
" İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar
Madde 10-(1) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dâhil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz. "


"Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar
Madde 11-(1) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev'iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır.

b) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz"

Yukarıda kanunun stok beyanları ile ilgili olan iki maddesinden de anlaşılacağı üzere demirbaş ve makine teçhizat ve emtiaları kavram olarak ayrılmıştır. işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda olmayan sabit kıymetler için düzeletme yapılabilirken sadece emita kalemlerinde kayıtlarda olduğu halde işletmede olmayan için düzeltme yapılabilir.

Dolayısıyla stok affına istinaden işletmede kayıtlı gözüken ama fiiliyatta bulunmayan araç için bu düzenlemeden yararlanmanız mümkün değildir.
 
Üyelik
23 Eyl 2009
Mesajlar
299
Konum
istanbul
Ynt: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan araç

araçların ve gayrimenkullerin tescile tabi olması nedeniyle esasen kayıtsız alım satımı olabileceği varsayılmadığından bu kanun kapsamında değildir.
 
Üst