turkcell

Kdv 13/d Maddesi Gereğince Kesilen Ft

Üyelik
29 Haz 2009
Mesajlar
77
Konum
İZMİR
İyi çalışmalar.

12.ay içerisinde yatırım teşvik kapsamında karşı firmaya 'kdv den müstesna ibaresi' ile 120.000 TL civarında fatura kestik. Karşı firma bize vergi dairesinden aldığı noter onaylı Yatırım teşvik istisna belgesi istisna yazısı, ymm onaylı yatırım teşvik belgesi ve ilgili diğer ek evrakları gönderdiler.

Sormak istediğim husus;
Teşvik belgesi ve ilgili satış faturaları suretlerini kendi vergi dairemize teslim edecek miyiz? Edecek isek eğer bunun bir süresi var mıdır (kdv beyan süresi içerisinde vs. )

Teşekkürler.
 
Üyelik
31 Mar 2006
Mesajlar
166
Konum
İSTANBUL
5.4. Bildirim Zorunluluğu

TeŞvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleŞtirilen bu kapsamdaki satıŞlar (EK: 9B)’de yer alan bildirim formu, beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda vergi dairesine verilir.
5.6. İstisnanın Beyanı

Bu istisna kapsamına giren iŞlemler, KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İŞlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İŞlemler" tablosunda 308 kod numaralı “TeŞvikli yatırım mallarının teslimi” satırı aracılığıyla beyan edilir.
Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu mal bedellerinin KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu mallara iliŞkin alıŞ ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır.
İstisna kapsamında iŞlem yapanlar, bu Tebliğin (II/B-5.4.) bölümünde bahsedilen bildirimi yapmak suretiyle istisnayı tevsik etmelidir.
5.7. İade

Yatırım teŞvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinden kaynaklanan iade taleplerinde aŞağıdaki belgeler aranır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme iliŞkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran iŞleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- SatıŞ faturaları listesi
- Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu
-Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir istisna belgesinin onaylı örneği
- Yatırım teŞvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği

5.7.1. Mahsuben İade

Mükelleflerin bu iŞlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiŞ olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

5.7.2. Nakden İade

Mükelleflerin bu iŞlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aŞmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aŞması halinde aŞan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.
 

Benzer konular

Üst