Kdv Düzeltme

Üyelik
7 Mar 2007
Mesajlar
327
Bir işletme Defterine Düzeltme beyanı verecğiz pişmanlıkalr önceki beynları internetten gönderilmişti. Vd Düzeltmeyi elden vesek bir problem olurmu yoksa internettenmi göndermek zorundayız
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Kdv Düzeltme

Sakın elden verme.internetten verilen beyannamelerin,düzeltme olarak verilecekleride internetten verilmek zorundadır.internetten yollarken takıldığın yer olursa sor.
 
Üyelik
7 Mar 2007
Mesajlar
327
Ynt: Kdv Düzeltme

sayın nisan interentten verirken nelere dikkat etmeliyim bu vereceğim beyanların hepsinin ödemesi çıakcak ekstra çünkü faturalalr beyanlara yansıtılmamıştır bu firma işletme hesabı defteri tutuyor
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Kdv Düzeltme

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 368)

(1 Mart 2007 Tarihli ve 26449 Sayılı Resmî Gazete)Beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süreleri ilgili vergi kanunları ile belirlenmiş olup beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımızca bugüne kadar yapılan düzenlemeler ile beyannamelerde yer alması gereken bilgiler ilgili vergi kanunları esas alınmak suretiyle belirlenmiş bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, beyannamelerin ilgili vergi kanunlarında belirlenen sürelerde verilmesi esastır. Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannamenin eksik ve/veya hatalı olduğu hallerde, mükellef tarafından kanuni süre geçmeden veya kanuni süre geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette yeni bir beyanname verilmesi mümkündür. Diğer taraftan, beyannamenin kanuni süresi içinde verilmeyerek bu süre geçtikten sonra verilmesi ve yine bu şekilde verilmiş olan beyannamede yer alan hata ve/veya eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeni beyanname verilmesi söz konusu olabilmektedir.

Yukarıda belirtildiği şekilde kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresi geçtikten sonra verilmiş olan ilk beyannamelerde yer alan hata ve/veya eksiklikleri düzeltmek amacıyla verilen beyannameler kimi zaman yalnızca ilk beyannameye ek olacak şekilde "ek beyanname" olarak, kimi zaman da ilk beyanı kapsayacak şekilde "düzeltme beyannamesi" olarak verilebilmektedir.

Mükelleflere daha iyi hizmet verilebilmesi ve gerçek vergi matrahı üzerinden gerekli tarhiyatın yapılabilmesi için; daha önce verilmiş bulunan beyanname veya beyannamelerdeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi uygun görülmüştür.

Bu beyannamelerin; daha önce verilmiş beyannamedeki matrah ve/veya vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil ya da iade tutarını artırıcı nitelikte olması halinde durumu izah eden bir dilekçe ekinde verilmesi gerekmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin olarak verilecek düzeltme beyannamelerinin de 340[2] ve 346[3] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilmiştir. Elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilen düzeltme beyannamelerinin, elden verilmesi veya posta ile gönderilmesi durumunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Söz konusu beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi safhasında durumu açıklayan yazılı izahat, elektronik ortamda "Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi" başlığı altında yapılacaktır.

Mükellefler tarafından verilecek söz konusu düzeltme beyannamelerinin, önceki beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmaması halinde; Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesinin "II?nci derece usulsüzlükler" başlıklı fıkrasının 7 numaralı bendine göre usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeler, Tebliğin yayım tarihini izleyen ikinci iş gününde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ olunur.


--------------------------------------------------------------------------------
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Kdv Düzeltme

düzeltme beyannamelerini ilk beyandakileride kapsayacak şekilde hazırla.paketle.ödemeleri çıkacak diyorsun.
1-özel onay butonunu seç.
2-dzt ve pişmanlık butonlarını işaretle.(ödeme çıkarsa)
3-dzt ve kss (ödeme çıkmadığı durumlarda işaretlenir.
4.düzeltme beyanı gerekçesine ,niye düzeltme yaptığını açıkla.
5- gönder.

yalnız ödeme çıkartacağından dolayı,ödeme çıkarttığın tutar üzerinden vergi ziyaı cezası kesilir.bilginize,
 
Üyelik
7 Mar 2007
Mesajlar
327
Ynt: Kdv Düzeltme

vczc pişmanlıkla verilse kesilmemsi lazım değilmidir... pişmanlıkla vermenin ne faydası var?
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Kdv Düzeltme

376 pişmanlık talepli verilmesinin maksadı,kesilen cezada indirim dir.yani ceza indirimli ödenir.
 
Üyelik
7 Mar 2007
Mesajlar
327
Ynt: Kdv Düzeltme

ödeme çıkmayan bir beyan gönderiyorum diyorki.213 sayılı V.U.K 344. madde kapsamında kesilen cezaya ilişkin aynı kanunun 376. maddesine istinaden ceza indirimi talep ediyorum bunu işaretlimmi ceza keseceklermi yani?
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Kdv Düzeltme

yukarıda yazdıklarımı biraz daha dikkatli okurmusunuz?ödeme çıkmazsa niye vergi ziyaı kesilsin
ödeme çıkmıyorsa dzt ve kss işaretle.
 
Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
1,499
Konum
DİYARBAKIR
Ynt: Kdv Düzeltme

sn lebedir;

düzletme beyanlarınız hangi ayları kapsıyor mart/2007 de öncesi beyannamelerinizle ilgili düzeltme yapacak iseniz elden vermelisiniz.Ama MART/2007 den sonra verilen beyannameleriniz ile ilgili düzeltmeleri sn NİSAN123 'ün dediği gibi elektronik ortamdan vericeksiniz.Kolay gelsin...
 
Üyelik
7 Mar 2007
Mesajlar
327
Ynt: Kdv Düzeltme

bir tane ödeme çıkan beyan gönderdim pişmanlık zammı hesapladı 15 gün mühlet verdi. ayrıca birde vzcz mı kesilecek
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Kdv Düzeltme

sadece mart/2007 dönemı ve sonrası beyannameler değilde
mart ayından sonra yollanan bütün beyannamelerin düzeltmesinin
internet yoluyla yapılması gerektiğini biliyorum.
yani şubat/2007 dönemine ait beyannameleri mart ayında verdiğimizden
bu doneme ait beyannamelerde internet yoluyla verilmesi gerekir.
 
Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
Ynt: Kdv Düzeltme

pişmanlıkla verilen beyanname üzerine vergi ziyaı olmaz
pişmanlık zammı söz konusu olur
 
Üst