zirve

KDV iadesi

Üyelik
7 Mar 2012
Mesajlar
2
imalatını yaptığımız üründe kdv oranı yüzde 8. hammadde alışlarımız ise birisi dışında yine yüzde 8. fakat ürün imalatında kullandığımız hammaddelerden yüzde 18 olan da var. bu farktan dolayı her ay ciddi bir devir rakamı oluşuyor. kdv iadesi almamız mümkün müdür? ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
 
Üyelik
7 Mar 2012
Mesajlar
2
Ynt: KDV iadesi

cevap için teşekkür ederim. fakat, iade hakkı doğuran işlemler kdv kanunu 32. madde'de belirtiliyor. alış ve satış kdv oranlarının arasındaki farkın iadesi bu maddede geçmiyor. ben aynı durumda olup iade alamayan birçok firma biliyorum.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: KDV iadesi

Yanlış yere bakıyorsunuz. İndirimli oran KDV iadesi 29/2 düzenlenmiştir. Buna göre;
Bilindiği üzere KDV 29/2 maddesine göre; Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden * temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. (Değişik ibare: 18/02/2009-5838 S.K./12.mad) Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınızhttp://www.ivdb.gov.tr/internetotomasyon/yayin/indirimlioran.pdf
 

Benzer konular

Üst