KDV İstisnası

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
96
Konum
Kayseri
Merhaba,
5378 sayılı kanunun 32.maddesi ile 3065 sayılı kanunun 17.maddesinin 4.fıkrasına bir s bendi eklendi.Bu bende göre "Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları." KDV den istisna oldu.

Yukardaki maddeye göre özürlüler için imal edilmiş veya özürlülerin kullanabileceği şekilde tadil edilmiş Kayıt ve Tescile tabi Motorlu Taşıtlarda istisna kapsamındamıdır?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Merhaba,


I SAYILI LİSTE
.....................................
10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8712.00 pozisyonundaki motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtların (sepetli olsun olmasın) münhasıran sakatlar için imal edilmiş olanları ile 87.13 pozisyonundaki engelliler için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtlar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın),
.....................................
Kapsam dahilinde olması gerekir diye düşünüyorum. Ancak, yukarıda yazılı bendi değiştireceklerdir diye düşünüyorum.

Saygılar.
 
Üyelik
25 Tem 2005
Mesajlar
28
Katma Değer Vergisi Gelir MüdürlüğüT.C.RNİSTANBUL VALİLİĞİRNİl Defterdarlığı

Katma Değer Vergisi Gelir

Müdürlüğü

TARİH: 22.10.2003

Sayı : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.28.5921

KONU : Sakatlar için imal edilen özel tertibatlı

araçlarda uygulanacak KDV oranı

………………………

İlgide kayıtlı dilekçenizde, özel tertibatlı sakat aracının (binek otomobilin) alışında uygulanacak KDV oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 3505 sayılı Kanunla değişik 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kararname Eki Karar ile KDV oranlarını belirleyen liste 01.08.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olup I sayılı listedeki mal ve hizmet teslimleri %1, II sayılı listedeki mal ve hizmet teslimleri %8, listelerde yer almayan mal ve hizmet teslimleri %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kararname’nin Eki Karar Eki (I) sayılı listenin 8. sırası; ’ Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız ’kullanılmış’ olanlar,

’Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 binek otomobilleri ve esas itibariyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) (Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler vb. motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, ’8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar’, 8703.10.18.00.00.diğerleri’)( Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç]’,

Aynı Kararnamenin 10. sırasında; ’Türk Gümrük tarife cetvelinin 8712.00 pozisyonundaki motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtların (sepetli olsun olmasın) münhasıran sakatlar için imal edilmiş olanlar ile 87.13 pozisyonundaki engelliler için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtlar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın) denilmektedir.

Buna göre, Gümrük Tarife Cetvelinin 87.12.00 ve 87.13 pozisyonlara giren ve münhasıran sakatlar için imal edilmiş olan taşıtların teslimi %1, kullanılmış binek otomobillerinin teslimi %1 bunların dışında kullanılmamış binek otomobillerinin teslimi %18 oranında KDV’ne tabi olacaktır.

Öte yandan, 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 1. maddesinde;

Bu Kanuna ekli;

a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı,

c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,

d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların Özel Tüketim Vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,

Bir defaya mahsus olmak üzere Özel Tüketim Vergisine tâbi olduğu;

Kanunun 2. Maddesinin 1/b bendinde; İlk iktisap: (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi şeklinde hükme bağlanmıştır.

Yine aynı Kanunun 7. maddesinin Diğer İstisnalar başlıklı bölümünün 2. bendinde; (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallardan, münhasıran aracı sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatı bulunanların malûl ve sakatlar tarafından beş yılda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV’nden istisnadır, denilmektedir.

Buna göre, sakatlar için imal edilmiş olan aracın 01.08.2002 tarihinden itibaren beş yılda bir defaya mahsus olmak kaydıyla ilk iktisabında, ÖTV Kanununda yapılan açıklamalar çerçevesinde ÖTV hesaplanmayacaktır.umarım yardımcı olur.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
96
Konum
Kayseri
Merhaba
Sn.Ergül ve Sn.gilgin ilgi ve yardımlarınız için teşekkür ederim.Fakat biliyorsunuz 5378 sayılı kanun özürlüler hakkında düzenlenmiş bir kanundur.Bu kanunun 32.maddesi ile KDV kanununa eklenen bent ise 07.07.2005 tarihinden itibaren geçerlidir.Önceki uygulamalar için sizlere tamamen katılıyorum.Benim kafamı karıştıran kanun maddesinde geçen "günlük yaşamları için gerekl iolan hertürlü araç-gereç" ibaresi.
ve 87.03 , 87.04 GTİP numarasındaki araçlar bu hertürlü araç gereç sınıfından mı sayılmalıdır.Benim kanaatim sayılmaması yönündedir.Çünkü önceki uygulamalarda da özürlülere satılan araçlar; yürürlükteyken Taşıt Alım Vergisinden sonrada Özel Tüketim Vergisin den istisna edilirken KDV den istisna edlmemekteydi.Sürecibaştan beri takip edersek bundan sonrada olmaması gerektiğini düşünüyorum (Eğer bununla ilgili bir düzenleme yapılmazsa).Bir ihtimal Sn.Ergül'ün dediği gibi %1 olarak uygulanan mallar %0 a çekilecektir.
 
Üst