Kdv

Üyelik
3 Kas 2006
Mesajlar
25
Herkese selam. Sorum şu : İl özel idaresi, sorumlusu olduğu bir bölgeyi özel bir şirkete kiraya verecek. Kiraya verdiğinde, kiracısına kesecek olduğu faturanın durumu ne olacak sizce. %18'mi %0'mı yoksa muaf mı? Bilgi ve deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
 
Üyelik
28 Kas 2006
Mesajlar
70
Konum
istanbul
Ynt: Kdv

merhaba;

Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler

Kanun Ad KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
Madde No 1
Kapsam
Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:
1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,

b) (5602 sayılı Kanunun 10/5-a maddesiyle değişen bent Yürürlük; 01.04.2007)Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,(*)

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,

d) (5228 sayılı Kanunun 59/2-a maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 1.8.2004) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar,(**)

e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,

f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,
g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri,

h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler.

Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir.

Bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye mani teşkil etmez.
İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmez.

............
..............

tevkifat uygulaması " mükellefin eline geçen para vergi dairesine ulaşmaz" mantığıyla getirildiğinden ve burada da kdv resmi bir kuruma geçeceğinden tevkifat yapılmayacaktır. tevkifatlara ilişkin tebliğlerde dikkat ederseniz; "resmi kurumlar yaptıkları ödemelerden tevkifat yapar" denilmektedir.
sizin işleminizde para ( yanlış anlamadıysam) özel idareye geçeceği için tevkifat olmayacaktır.
şirketin resmi bir kuruma yapacağı ödemeden tevkifat yapması (maliyenin bakış açısından bakarsak) tilkiye tavuk emanet etmek olur :) :)
umarım yardımcı olabilmişimdir.
kolaygelsin
 
Üst