zirve

Kefaleten borç ve Transfer Fiyatlandırması

Üyelik
29 Tem 2009
Mesajlar
53
Konum
İstanbul
Sermaye Şirketlerinin Kefaletten doğan alacaklarının örtülü sermaye veya Transfer Fiyatlandırması olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile ilgili bir araştırma yapıyorum. Çoğu bitti azı kaldı ama... Bir konuda net bir yorum bulamadım fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim....

Sermaye şirketi ortağına kefil olduğu borcu öderse, bu tutar örtülü sermaye olarak kabul edilmiyor ama transfer fiyatlandırmasına konu oluyor mu acaba... yönlendirmiş olacağım ama Transfer fiyatlandırmasının sonu örtülü sermayeye dayanması gerekiyor mantığından... olmaması gerekiyor gibi ama bilgisi olanlardan yardım istiyorum....
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kefaleten borç ve Transfer Fiyatlandırması -- Acil

Kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat
üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda, kazanç tamamen veya
kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır.

Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İşlemler

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları?nın uygulaması bakımından;
? Alım,
? Satım,
? İmalat ve inşaat,
? Kiralama ve kiraya verme,
? Ödünç para alınması ve verilmesi,
? İkramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren diğer işlemler
her halükarda mal veya hizmet alımı ya da satımı olarak dikkate alınacaktır.

Hazine zararı, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle
kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya
geç tahakkuk ettirilmesini ifade etmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere ortağın borcunu ödeme işlemi ödünç borç para verme işlemi kapsamında değerlendirilecekir. Ancak her halükarda Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 13 üncü maddesinin yedinci fıkrasında, tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye?deki iş yeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü hazine zararının doğması şartına bağlanmaktadır.
 
Üst