Kıdem tazminatının gider yazılması;

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
Kıdem tazminatının gider yazılması

Size iki konu hakkında sorum olacak:

1- Kendi isteği ile işten ayrılan kişiye kıdem tazminatı verilmeyeceğini biliyoruz. Ancak yine de vermek istersek bu ödemeyi gider yazabilir miyiz?

2- İş-Kur'a verilecek İAB formu hangi durumlarda düzenlenmesi gerekmektedir. (Bu formun düzenlenmesini tarif edilen her yerde 1475 sayılı İş Kanunu maddelerinden bahsediliyor yeni İş Kanunu'nun hangi maddelerine istinaden düzenlenecektir?) İlginiz için şimdiden teşekkürler. Adem Gülpınar

1475 sayılı İş Kanunu'nun mülga 98/D maddesinde "14. madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine resen tahsiline karar verilir" hükmü yer almakta idi. Ancak 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun, kıdem tazminatıyla ilgili 14. maddesi dışında ilga eden 4857 sayılı İş Kanunu, söz konusu ceza hükümlerini de ilga ettiğinden, bu cezalar ortadan kalkmış bulunmaktadır.

1475 sayılı İş Kanunu'nda istifa eden kıdem tazminatı ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, işverenin -cezai yaptırım bulunmadığı için- istifa eden işçiye de kıdem tazminatı ödenmesinde de herhangi bir yasal sakınca yoktur. Bundan istifa eden işçinin kıdem tazminatı alma hakkı olduğu düşünülmemelidir. GVK'nın 25/7. maddesinde yer alan hükme göre "1475 ve 854 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı..." vergiden müstesna tutulmaktadır. Eğer istifa edenlere kıdem tazminatı ödenmiş ise, Maliye Bakanlığı denetim elemanları bu tutarın vergi matrahından indirilmesini kabul etmeyebilir. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz defterdarlıktan mukteza talep edin. Muktezaya göre işlem yapmanızda yarar var.

İşçinin istifası ve aynı işverenin gün boşluğu olmaksızın başka bir işyerine nakli hariç her durumda İş-Kur'a işten ayrılma bildirgesi vermeniz gerekmektedir. İşten Ayrılma Bildirgesi'nde, 4857 sayılı yeni İş Kanunu'nda aynı konuyu düzenleyen maddelere göre uygulama yapılmaktadır.

Resul KURT
 
Üst