Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

Üyelik
27 Nis 2012
Mesajlar
4
Konum
ankara
arkadaşlar özel bir tıp merkezinde çalışıyorum radyoloji bölümünde çalışan personelimiz hamile olduğunu öğrendi ve çalıştığı ortam radyasyonlu olduğu için orada çalıştıramıyoruz. iki gündür işyeri içinde orda burda geziyo. fakat işyerimizde de o kişinin yapabileceği başka bir iş yok elemana göre iş yaratacak lüksümüzde yok ve zaten iş sözleşmesinde yapacağı iş olarak da radyoloji teknisyenliği yazıyor. ben bu kişiyi ihbar süresi ve tazminatı vermeden kıdem tazminatını vererek işten çıkartabilirmiyim??? nasıl bir yol izlemem gerek? yardımlarınıza teşekkür ederim. iyi çalışmalar.
 
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

oboyuk ' Alıntı:
arkadaşlar özel bir tıp merkezinde çalışıyorum radyoloji bölümünde çalışan personelimiz hamile olduğunu öğrendi ve çalıştığı ortam radyasyonlu olduğu için orada çalıştıramıyoruz. iki gündür işyeri içinde orda burda geziyo. fakat işyerimizde de o kişinin yapabileceği başka bir iş yok elemana göre iş yaratacak lüksümüzde yok ve zaten iş sözleşmesinde yapacağı iş olarak da radyoloji teknisyenliği yazıyor. ben bu kişiyi ihbar süresi ve tazminatı vermeden kıdem tazminatını vererek işten çıkartabilirmiyim??? nasıl bir yol izlemem gerek? yardımlarınıza teşekkür ederim. iyi çalışmalar.
İşveren tarafından yapılacak fesihlerde,25/II dışında,malisef çıkartamazsınız.17 ci madde hükümleri nispi emredici hükümler olup işci aleyhine değişiklik yapılamaz,sözleşme ile de olsa işveren lehine eksiltilemez,kaldırılamaz,ancak işci lehine bu süreler artırılabilir,
Ancak, yazılı olarak bu hak dan doğan, ücret alacağından işci feragat edebilir mi?sanırım edebilir!,ama ileride davacı olsa alabilir mi?sanırım alabilir!Bu takdir de nasıl bir işlem yapmak lazım?İşci kendisi noter yoluyla bu ücret alacağından feragat ettiğini beyan eder işverene bildirirse olabilir diye düşünüyorum,ama tabi ki işcinin takdirine bağlı bir durum,(hem neden feragat etsin ki?) :)
 
Üyelik
5 Tem 2010
Mesajlar
219
Konum
Eskişehir
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

İş kanunu;


Feshin geçerli sebebe dayandırılması

MADDE 18. - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.

Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz.
 
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

ihsans ' Alıntı:
İş kanunu;


Feshin geçerli sebebe dayandırılması

MADDE 18. - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.

Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
evet "hamilelik"hali oluşturmaz.Tabi fesih bu nedene bağlı olarak yapılmayacak.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,804
Konum
izmir
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

oboyuk ' Alıntı:
arkadaşlar özel bir tıp merkezinde çalışıyorum radyoloji bölümünde çalışan personelimiz hamile olduğunu öğrendi ve çalıştığı ortam radyasyonlu olduğu için orada çalıştıramıyoruz. iki gündür işyeri içinde orda burda geziyo. fakat işyerimizde de o kişinin yapabileceği başka bir iş yok elemana göre iş yaratacak lüksümüzde yok ve zaten iş sözleşmesinde yapacağı iş olarak da radyoloji teknisyenliği yazıyor. ben bu kişiyi ihbar süresi ve tazminatı vermeden kıdem tazminatını vererek işten çıkartabilirmiyim??? nasıl bir yol izlemem gerek? yardımlarınıza teşekkür ederim. iyi çalışmalar.
'' İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

III- Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması''
Olamaz mı?

Elbette çalışanın ihbar tazminatı talebi olabilir ve haklı görülme ihtimali de yüksek olacaktır ,
Çalışanla anlaşmalı fesih yapabilirsiniz, ihbar süresine göre fesih yapabilirsiniz.
 
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

keremcem ' Alıntı:
'' İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
III- Zorlayıcı sebepler:
İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması''
Olamaz mı?
Elbette çalışanın ihbar tazminatı talebi olabilir ve haklı görülme ihtimali de yüksek olacaktır ,
Çalışanla anlaşmalı fesih yapabilirsiniz, ihbar süresine göre fesih yapabilirsiniz.
-İşveren tarafından 25/III "zorlayıcı sebebler"işciye ve işcinin çevresine ilişkin bu sebebler,(yangın,deprem,aşırı kar,yağmur sel,ulaşım zorluğu,doğal afetler vs.gibi)nedenlere bağlı olarak işcinin iş görme edimini yerine getirememesi ve bir haftalık sürenin geçmesi neticesinde olacağı için sanırım bu olayda be sebebler sözkonusu değil.
Ancak,başka bir olayda bu sebebler den dolayı işverence fesih yapılması halinde evet"ihbar"ödenmez.
-Anlaşmalı fesih yapılırsa,evet bu durumda da ödenmesi gerekmez.
Sonuç:Ben sadece 25/II demiştim,bunun dışında ilave edelim;işverence 25/II,III ve 1 "e göre yapılacak fesih hallerinde işciye ihbar tazminatı ödemek gerekmiyor.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,804
Konum
izmir
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

İş kanununda şu şu şu şekilde zorlayıcı sebepler demiyor sn.Aydemir.
İş görme borcunu İmkansızlığa düşüren sebepler, zorlayıcı sebeptir.
Radyoloji teknisyeni olarak görev yapan bir çalışanın hamileliği nedeniyle radyoaktif ortamda çalışamayacak duruma gelmesi fesih için zorlayıcı sebep olacaktır bence.
Ha fesih zorunlu olmasa da; zorlayıcı sebeple fesihte; sebebin 7 gün devam etmesi-aşması işverene fesih hakkı kazandırır. Bu fesihte de o 7 gün boyunca yarım ücret ödenir.7 günü aşan zorlayıcı sebepte artık ücret ödenmesine de gerek yoktur, sözleşme otomatik olarak askıya düşer..
Bu da bir yol olabilir.
Yada çalışana görevini yapmaya davet edilir, kendisinden yaptığı için sağlık durumuna uygun olmaması nedeniyle uygun iş talebinde bulunması yazılı olarak alınır, bir radyoloji teknisyenine uygun radyolojik ortamda olmayan bir iş imkanı bulunamayacağı için, sağlık sebepleriyle fesih yapılabilir.( kıdem tazminatı ödenerek)
 
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

keremcem ' Alıntı:
İş kanununda şu şu şu şekilde zorlayıcı sebepler demiyor sn.Aydemir.
İş görme borcunu İmkansızlığa düşüren sebepler, zorlayıcı sebeptir.
Radyoloji teknisyeni olarak görev yapan bir çalışanın hamileliği nedeniyle radyoaktif ortamda çalışamayacak duruma gelmesi fesih için zorlayıcı sebep olacaktır bence.
Ha fesih zorunlu olmasa da; zorlayıcı sebeple fesihte; sebebin 7 gün devam etmesi-aşması işverene fesih hakkı kazandırır. Bu fesihte de o 7 gün boyunca yarım ücret ödenir.7 günü aşan zorlayıcı sebepte artık ücret ödenmesine de gerek yoktur, sözleşme otomatik olarak askıya düşer..
Bu da bir yol olabilir.(bu yol tam uygun düşmüyor )
ama radyolojik ortamda olmayan bir iş imkanı bulunamayacağı için, sağlık sebepleriyle fesih yapılabilir.( kıdem tazminatı ödenerek)evet mümkün.
 
Üyelik
30 Nis 2012
Mesajlar
2
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

Ben bir avukat olarak cevaplamak isterim..bence en kolayı işçiyle anlaşma yolunu bulmak..iş kanunları işçiden yana ..eğer bu işçi hakkınızda dava açarsa hakkını fazlasıyla söke söke alacaktır diye düşünüyorum...tıp merkezinize gelecek cezalarda cabasıdır...saygılar
 
Üyelik
26 May 2009
Mesajlar
13
Konum
MERSİN
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

avukat beye katılıyorum.. türkiyede acılan işçi işveren davalarında %99 oranında işçi madur oldugundan . hakimler işçi lehine karar veriyor. en güzel olanı anlaşmak...
 
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

krmyorulmaz ' Alıntı:
Ben bir avukat olarak cevaplamak isterim..bence en kolayı işçiyle anlaşma yolunu bulmak..iş kanunları işçiden yana ..eğer bu işçi hakkınızda dava açarsa hakkını fazlasıyla söke söke alacaktır diye düşünüyorum...tıp merkezinize gelecek cezalarda cabasıdır...saygılar
MASERK ' Alıntı:
avukat beye katılıyorum.. türkiyede acılan işçi işveren davalarında %99 oranında işçi madur oldugundan . hakimler işçi lehine karar veriyor. en güzel olanı anlaşmak...
Burada işcinin iradesinin fesada uğratılması olasılığı olabiliyor,bu noktadaki ortak irade sonucu ihbar tazminatı doğmaz ama bu olay da iş güvencesi hükümleri devre dışı kalacağından,İŞCİNİN, gerçek iradesinin belirmiş olması,bu durumdan zarar görmemiş ,yararına olmuş olmasının sağlanması hususları önem arzediyor.
 
Üyelik
27 Nis 2012
Mesajlar
4
Konum
ankara
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim. sonuç olarak bende zorunlu olarak ihbar tazminatsız kıdem tazminatı ödeyerek çıkartılmasında bir sakınca olmayacağını düşünüyorum.
 
Üyelik
30 Nis 2012
Mesajlar
2
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

Sevgili arkadasim sen galiba bu sirkette yetkili birisin ..cikarmak istedigin kisii noter yoluyla ihtar cekerse eger bu ihtar suresince alacagini ?demezsrniz bu kisii is mahkemesine basvurursa cektigi ihtarin masrafini bile sizden alacaktir. Yagmurdan kacacagim derken doluya tutulmayin derim..kimsenin hakkı kimsede kalmaz
.
 
Üyelik
27 Nis 2012
Mesajlar
4
Konum
ankara
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

zorunlu olarak çünkü kimsenin isteği doğrultusunda olmayan bir durum, hamile kaldı ve zorunlu bir sağlık sebebinden dolayı çalışamıyor çünkü işi radyasyonla. biz ona işten çık falan demiyoruz zaten kendi sağlık sebebi dolayısıyla çalışamıyor. yani herşey plansız bir şekilde oluşuyor ve kıdem tazminatınıda zaten vermek istiyoruz.
 
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

oboyuk ' Alıntı:
zorunlu olarak çünkü kimsenin isteği doğrultusunda olmayan bir durum, hamile kaldı ve zorunlu bir sağlık sebebinden dolayı çalışamıyor çünkü işi radyasyonla. biz ona işten çık falan demiyoruz zaten kendi sağlık sebebi dolayısıyla çalışamıyor. yani herşey plansız bir şekilde oluşuyor ve kıdem tazminatınıda zaten vermek istiyoruz.
O zaman veriniz.
Neden ve nasıl işlem yapmamız gerekir diyorsanız,25ci maddenin 1.bendinin son fıkrası (son cümlesine) göre işlem yapabilirsiniz,
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,804
Konum
izmir
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

Neden zorunlu olarak derken, ihbar tazminatsız kıudem tazminatını ödeyerek çıkartacağız demenizden bahsetmiştim.
İhbar süresine uyarak feshedebilirsiniz, yada ihbar tazminatı ödeyebilirsiniz. ( umuyorum ki belirli süreli bir iş sözleşmesi yok aranızda) İhbar tazminatı ödemeden çıkartmanız için bir zorunluluk yok.
Her ne kadar en baştan beri ihbar süresine uyma zorunluluğunuz olmadığını düşünsem, bu yönde düşüncelerimi paylaşmış olsam da, ne şiş yansın ne kebap misali,
ihbar tazminatını da ödeyerek feshetmeniz, ileride gelebilecek ihbar tazminatı talepli dava masraflarına katlanma riskini ortadan kaldıracaktır.
 
Üyelik
27 Nis 2012
Mesajlar
4
Konum
ankara
Ynt: Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi

ilginize teşekkürler. bugün avukatla randevum var. sonucu sizlerede bildiririm. herkese kolay gelsin
 
Üst