Kimyasal Madde Tankı Kiralama

Üyelik
18 Tem 2006
Mesajlar
81
şirketimize ait olan kimyevi madde depolama tesisindeki tanklardan bir kısmı başka bir firma tarafından kiralanacaktır.ancak sözkonusu maddelerin kaç ton depolanacağı belli değildir.sadece aylık tank kira bedeli x $ olacağı belli.bu durumda yapılacak kira sözleşmesinde damga vergisi nasıl hesaplanmalıdır?
 
Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
Ynt: Kimyasal Madde Tankı Kiralama

Belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmede Damga Vergisi hk.(31.10.2005)

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.02/DMG
Konu : Damga Vergisi

?????????????????????..
?????????????..

İlgi :??? tarihli ve ??.. sayılı dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde, ???.. Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğunuzu, sinema, tiyatro, ve diğer sosyal ve kültürel etkinliklere ilişkin biletlerin, internet üzerinden satışı işi ile iştigal ettiğinizi, bu faaliyeti de etkinlikleri düzenleyen firma ve kuruluşlar ile aranızda bir internet hizmet sözleşmesi düzenlemek suretiyle yaptığınızı ancak satılan bilet adedi üzerinden komisyon hesapladığınızdan ve ileriye dönük ne kadar bilet satışı yapılacağını bilemediğinizden bahisle sözleşmede herhangi bir bedel gösterilmediğini belirterek imza ettiğiniz sözleşmenin damga vergisinin ne şekilde ödeneceği konusunda Başkanlığımız görüşünü istemektesiniz.
Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1?inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 3?üncü maddesinde; damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, 4?üncü maddesinde bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı değerinin bulunacağı hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan şirketiniz ile ????????????????????..Şirketi arasında ???. tarihinde imzalanan internet hizmet sözleşmesinin, sözleşme bedeli ve ödeme koşullarının düzenlendiği 4?üncü maddesinde, sinemalarda internet sitesinden ??. yazılım programı ile sinema adına satılan her sinema bileti başına ilk yıl için KDV dahil ? YTL komisyon ücreti alınacağı belirtilmiş olmakla birlikte; satılacak bilet adedi konusunda herhangi bir belirleme yapılamadığından, sözleşme bedelinin de tespit edilemediği anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, Damga Vergisine Tabi Kağıtlara İlişkin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu?na ekli (1) sayılı tabloda, 5281 sayılı Kanunun 7?nci maddesiyle yapılan değişiklik sonucu, belli parayı ihtiva etmeyen mukavelenameler, 01.01.2005 tarihinden itibaren (1) sayılı tablo kapsamından çıkartılmıştır.
Kanun hükümlerinin incelenmesi sonucu görüleceği üzere bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için o kağıdın (1) sayılı tabloda yer alması gerekmekte olup, şirketiniz ile ?????????????????????.Şirketi. arasında imzalanan internet hizmet sözleşmesi, belli parayı ihtiva eden bir sözleşme niteliğinde olmadığından damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim
 

Benzer konular

Üst