Kira Hk.

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
469
bir işyerini kiraladık.
kira sözleşmesine damga pulu yapıştırmak gereklimi?
sözleşmenin özel şartlar kısmında kiralanan yerle ilgili yapılan kalıcı masraflar kiradan mahsup edilecektir diye bir yazı yazdık.

aylık kira bedeli 2.500.-ytl
bizim şimdilik yaptığımız masraflar da 40.000.-ytl civarında.
kira-kiralayan ve yapılan masraflarla ve kiradan mahsup edilmesiyle ilgili muhasebe kayıtları konusunda yardıma ihtiyacım var.

kiralanan yerle ilgili yapılan masraflar 264-özel maliyetlere yazılıyor.
fakat yapılan masrafların kiradan mahsup edilmesi v.b. durumu nasıl olacak karıştırıyorum.?

teşekkür ederim.
 
Üyelik
26 Tem 2005
Mesajlar
258
sayın zarha

01/01/2005 tarihinden itibaren kalktı fakat kira sözleşmesini vergi dairesine verdiginizde dv sini sizden makbuz karsılıgı tahsil edecekler
muhasebe kaydına gelice ise aylık olarak örnekteki gibi


770 kira giderleri brüt 2500,00 ytl

360 gv stopaj %22 550,00 ytl
336 dig.çeş.borçlar 1950,00 ytl


kira bedeli ödeyeceginiz zaman aylık muhasebe kaydı


336 dig.çeş.borçlar 1950,00 ytl


264 ........... ytl
100 ........... ytl


saygılarımla

taner ozturk
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
469
tanerozturk' Alıntı:
sayın zarha

01/01/2005 tarihinden itibaren kalktı fakat kira sözleşmesini vergi dairesine verdiginizde dv sini sizden makbuz karsılıgı tahsil edecekler
muhasebe kaydına gelice ise aylık olarak örnekteki gibi


770 kira giderleri brüt 2500,00 ytl

360 gv stopaj %22 550,00 ytl
336 dig.çeş.borçlar 1950,00 ytl


kira bedeli ödeyeceginiz zaman aylık muhasebe kaydı


336 dig.çeş.borçlar 1950,00 ytl


264 ........... ytl
100 ........... ytl


saygılarımla

taner ozturk

sn taner bey

1-kira için kiraya verenin kiracıya ödeyeceği kira karşılığı düzenleyeceği bir belge var mı dır? kira kontratı aylık kira kaydını yapmak için yeterli mi?

2-ben kiralanan yerle ilgili yaptığım masrafları kiradan düşmem için harcama belgelerini kendi adıma mı yoksa kiracı adına mı düzenletmeliyim.? kendi adıma düzenletirsem.
264 1.000.-ytl
191 180.-ytl
100 1.180.-ytl diye kayıt yapacam.

zaten kiraya veren adına düzenletirsem mahsup diye birşey sözkonusu olmaz.

3- kira kaydını da yukarıda sizin belirttiğiniz şekilde yaparsak

770 kira giderleri brüt 2500,00 ytl

360 gv stopaj %22 550,00 ytl
336 dig.çeş.borçlar 1950,00 ytl


bizim yaptığımız 264 ler 770 kiralardan nasıl düşmelidir? ya da öyle mi olmalı dır?
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
264 Özel maliyetler hesabına amortisman ayırıp
dönemsel veya yıllık olarak gider yazabilirsiniz.
770 6 04 Özel maliyetler
257 04 Birikmiş amortismanlar (Özel Maliyetler.)
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
469
sayın rıza özbek

verdiğiniz cevapla sorum arasında bir bağlantı kuramadım.

yine de teşekkür ederim.
 
Üyelik
26 Tem 2005
Mesajlar
258
sayın zarha günaydın hayırlı işler dilerim

kirayı verdiginize dair mal sahibinden kira makbuzu alabilirsiniz veya kontratın arkasında bulunan aylık kira bedelinin yanına imza attırabilirsiniz kirayı verdiginize dair

kayıt ise söyledir kirayı verirken


336 diger çeşitli borçlar(kira gideri) 1950,00 ytl (borç tarafına)

264 özel maliyetler(dükkan tadilat) 1000,00 ytl(alacak)

100 kasa hesabı 950,00 ytl alacak


yukarıda yazmış oldugum rakamlar kendi rakamlarımolup sizin aylık olarak keseceginiz rakamları aynı şekilde kayıt edebilirsiniz

saygılarımla
taner ozturk
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Re: kira hk.

zarha' Alıntı:
bir işyerini kiraladık.
kira sözleşmesine damga pulu yapıştırmak gereklimi?
sözleşmenin özel şartlar kısmında kiralanan yerle ilgili yapılan kalıcı masraflar kiradan mahsup edilecektir diye bir yazı yazdık.

aylık kira bedeli 2.500.-ytl
bizim şimdilik yaptığımız masraflar da 40.000.-ytl civarında.
kira-kiralayan ve yapılan masraflarla ve kiradan mahsup edilmesiyle ilgili muhasebe kayıtları konusunda yardıma ihtiyacım var.

kiralanan yerle ilgili yapılan masraflar 264-özel maliyetlere yazılıyor.
fakat yapılan masrafların kiradan mahsup edilmesi v.b. durumu nasıl olacak karıştırıyorum.?

teşekkür ederim.

Merhaba,
Sayın Zarha 01.01.2005 tarihinden itibaren Damga Vergisisinin, Damga Pulu yapıştırılmak suretiyle ödenmesi yöntemi kaldırıldı. İktisadi işletme olduğunuz varsayımıyla yaptığınız kira sözleşmesinin damga vergisi kapsamında olduğunu söyleyebilirim. Kira sözleşmesinin yapıldığı ayı izleyen ayın 20'sine kadar beyan ederek vadesinde ödemeniz gerekiyor.

Kiralanan yer ile ilgili olarak yapılan kalıcı tesislere ait harcamaların kira bedelinden mahsup edilmesi sözkonusu olduğunu söylediğine göre "264 Özel Maliyet" hesabının değil, 180 Gelecek Aylara Ait Giderler veya vadesine göre 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabını kullanmanız gerekiyor.

40.000,00 YTL harcamanın tek kalemde yapıldığını varsayarak aşağıdaki gibi muhasebeleştirebilirsiniz. Muhasebeleştirirken yapılan harcamanın brütleştrirlerek brüt rakam üzerinden kayıtlara alınması lazım. Tabi kiralayan stopaj yapılmasını gerektiren kişilerden ise brüt tutar üzerinden stopaj yapılmasıda gerekiyor. Ben stopajlı olarak örnekliyorum.

Kira sözleşmesininde 01.07.2005 tarihinde aktedildiğini düşünürsek;

Kira sözleşmesi İmzalandığı zaman
Kod:
770 Genel Yönetim Giderleri         76,92

   360 Ödenecek Vergi ve Yasal Yük.         76,92
Harcama yapıldığı zaman
Kod:
180 Gelecek Aylara Ait Giderler     19.230,77
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler     32.051,28

   360 Ödenecek Vergi ve Yasal Yük.        11.282,05
   336 / 320 Diğer Çeş.Borçlar          40.000,00

Altı aylık kira cari dönem Gelecek Aylara ait giderler 10 aylık kira ise Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabına yazılacaktır.

Kira Dönemlerinde gider kaydı (770 yerine ilgili Gider yerini yazmalısın)
Kod:
770 Genel Yönetim Giderleri        3.205,13

   180 Gelecek Aylara Ait Giderler         3.205,13
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
121
Konum
SAMSUN
Merhaba.

Tamer Beyin yaklaşımını doğru buluyorum. Sözleşmeye dayanılarak yapılan masrafların kira sözleşmesinden mahsubu söz konusu olduğunda, gelecek dönemlere ait gider kalemi oluşacaktır. Bunu da 180 ve 280 nolu hesaplarda takibini yapabiliriz. Yalnız kira ödemelerinde geçerli olan tahsilat esası burada da geçerli olması gerekir. Masrafların mahsuplaşma anında değil de ödeme anında stopaj kesintisi yapılması gerekir diye düşünüyorum.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
SEMİZOGLU' Alıntı:
Merhaba.
Yalnız kira ödemelerinde geçerli olan tahsilat esası burada da geçerli olması gerekir. Masrafların mahsuplaşma anında değil de ödeme anında stopaj kesintisi yapılması gerekir diye düşünüyorum.

Merhaba,
Sayın Semizoğlu, kiranın peşin ödenmesi durumunda, ki buradaki olayda yaklaşık 16 aylık kira bedeli, kiralayan adına tadilat nedeniyle ilgili kişilere ödenmektedir. Bu nedenle bu ödemeleri kiranın peşin olarak ödenmesi olarak düşünüyorum. Yorumumun dayanağı ise, Gelir Vergisi Kanununun 94 maddesinin ilk fıkrasında geçen "aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, " ibaresidir. Ayrıca ödemenin avans olarak değerlendirilmesi halindede durum değişmeyecek parantez içi hüküm nedeniyle yine ödeme toplamı üzerinden stopaj yapmak gerekecektir.

Kod:
Vergi Tevkifatı 

Madde No 94 - Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
121
Konum
SAMSUN
Merhaba,
Tamer Bey, ilginiz için teşekkür ediyorum. Benim buradaki düşüncem şuydu;
Örnekle anlatmam gerekirse: İşletme X ../10/2005 tarihinde kira sözleşmesi düzenliyor. İlk kirayı peşin veriyor. Sözleşmeye istinaden ../11/2005 tarihinde 10.000 ytl, ../12/2005 tarihinde 15.000 ytl harcama yapıyor. 10. ay için vereceği muhtasar beyannamede ilk kiranın stopajını beyan ettiğini düşünürsek. Bu harcamaların tevkifatını 11. ay ve 12. ay için vereceği muhtasar beyannameye ilave etmesi gerekir. Velev ki 01/2006 döneminde fatura ettiği harcamaları da yine 01/2006 dönemine vereceği muhtasar beyannameye dahil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Fatura tanzim tarihi ile ödeme tarihi farklı aylarda olduğu zaman ki değerlendirme ise tartışılabilir.


Saygılarımla,

Süleyman SEMİZ
SMMM
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Sayın Semizoğlu, şimdi oldu. İkimizde aynı şeyi söylüyormuşuz. İlk mesajımda dikkat edersen 40.000,00 YTL harcamanın tek kalemde yapıldığını varsayarak örneklediğimi yazmıştım. Harcama parça parça olursa elbette harcamanın yapıldığı dönemde örneğe benzer şekilde kayda alınabilir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
469
sayın tamer başkan

biz kiralanan yerle ilgili yaptığımız masraflara ait belgeleri kiralayanın adına düzenletmemiz gerekiyor sanırım.
yani bu giderler kiraya verenin giderleri olmayacak mı?
o zaman ben neden bunları gider yazayım ki?

ayrıca kira için de her ay fatura kesilecek.

kira tahakkuk kaydı. her ay
770 2.500.-ytl
191 450.-ytl
320 2.950.-ytl

harcama yapıldıkça

320 47.200.-ytl
100 47.200.-ytl

olması gerekmezmi?

kusura bakmayın umarım çok karıştırmamışımdır?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
121
Konum
SAMSUN
Merhaba,
Sayın Zarha, İşyerinin mülkiyeti ticari bir işletmeye ait değilse yukarıda Tamer Bey'in de bahsettiği şekilde işlem yapabilirsiniz. Şayet bu işyeri ticari bir işletmenin aktifinde yer alıyorsa bu durumda muhtasar beyanı gerekmeyip fatura düzenlenmesi gerekir. Fatura düzenlendiği zaman yine 180 ve 280 nolu hesapları kullanabilirsiniz. İlave olarak bu giderler kiradan mahsubu yapıldığından dolayı gerçekte işletmenizin giderleri sayılmaktadır. Velev ki kiradan mahsubunu yapmamış olsanız bile yine işletmenin kira müddetince yaptığı gider unsuru olacaktı. Son yaptığınız muhasebe kaydının mantığını anlayamadım.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
zarha' Alıntı:
sayın tamer başkan

ayrıca kira için de her ay fatura kesilecek.

Merhaba,
Sayın "zarha", işyerini kirlayanın ticari işletme olduğunu ve her ay fatura keseceğini keşke başlangıçta söyleseydiniz, bu durumda yukarıdaki örneğimdeki açıklamaları bu işlem için unutabilirsiniz. Ama yazdıklarımın ve verdiğim örneğin boşa gitti anlamını çıkarma benzer bir işlemi olan birinin bu okudukları aklında kalırsa forum amacına ulaşmış olacaktır.

Bu durumda yapmış olduğunuz ödemeleri kiralayana yapılan avans ödemesi gibi düşünebilirsiniz. Kiralayan ticariişletme olduğu için GVK 94. madde kapsamına girmeyecek ve stopaj ortadan kalkacaktır.

Eğer faturaları kiralayan adına aldıysanız;
Yapılan ödemeleri (kiralayandan alacağınız bir temlik yazısıyla) staıcılara ödeyip, kiralayana avans kaydı yapabilirsiniz. Burada 320 hesabı değil 136 hesabı çalıştırmanız lazım.

Harcama ile İlgili Temlik Belgesi karşılığında
Kod:
136 Diğer Çeş.Alacaklar          47.200,00
    336 Diğer Çeş.Borçlar           47.200,00

Harcama ile İlgili Ödeme Yapıldığında
Kod:
336 Diğer Çeş.Borçlar           47.200,00

    102 Bankalar                47.200,00

Kira Faturası Geldiğinde
Kod:
770 Genel Yönetim Gideri          2.500,00
191 İndirilecek KDV              495,00
    136 Diğer Çeş.Alacaklar           2.950,00

Faturaların kendi adınıza alınması halinde

Harcama Yapıldığı zaman
Kod:
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar      40.000,00
191 İndirilecek KDV             7.200,00
    102 Bankalar                47.200,00
Tadilat işlemi bittiğinde
Kod:
136 Diğer Çeş.Alacaklar           47.200,00
    391 Hesaplanan KDV              7.200,00
    297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar      40.000,00

Kira Faturası Geldiğinde
Kod:
770 Genel Yönetim Gideri          2.500,00
191 İndirilecek KDV              495,00
    136 Diğer Çeş.Alacaklar           2.950,00
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
469
sayın tamer başkan

sizi yorduysam kusura bakmayın.
çok teşekkür ediyorum. allah kolaylık ve başarılar versin.
 
Üst